Usługi w Eurolandzie: niespodziewane osłabienie

Wskaźniki aktywności gospodarczej dla sektora usług i produkcyjnego dla strefy euro obniżyły się w grudniu 2002 r.

Indeks obrazujący aktywność ekonomiczną w sektorze usług obniżył się z listopadowego poziomu 50,8% do 50,6%. Wartość wskaźnika utrzymuje się powyżej poziomu 50 punktów, co oznacza, że sektor nadal się rozwija. Analitycy przewidywali jednak wzrost indeksu do poziomu 50,9%. Wcześniej Reuters informował o znaczącym spadku sektora produkcyjnego gospodarki Eurolandu - z 49,5% w listopadzie do 48,4%. To czwarty miesiąc z kolei, w którym ten wskaźnik dla strefy euro jest notowany poniżej poziomu 50%.

Budujący wskaźnik PMI za Oceanem amerykański Instytut Zarządzania Podażą nie podał jeszcze grudniowych notowań wskaźnika dla sektora usług. Odnotował za to wzrost indeksu dla sektora wytwórczego, do poziomu pozwalającego interpretować go jako reprezentatywny dla wzrostu całej amerykańskiej gospodarki.