Usługi zewnętrzne

Według badań przeprowadzonych przez CIO, firmy powiększają zakres usług, które kupują na zasadzie outsourcingu.

Redukcje zatrudnienia i cięcia kosztów są główną przyczyną decyzji o outsourcingu. Szefowie działów informatycznych twierdzą, że dzięki zatrudnianiu specjalistycznych firm mogą również podnieść jakość i skrócić czas wykonania projektów.

40% ankietowanych jako główną przyczynę decyzji o korzystaniu z outsourcingu podało zmniejszenie kosztów, 32% - brak odpowiednich specjalistów we własnej firmie, jedna piąta miała na względzie poprawienie jakości, a 19% skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Największe korzyści z outsourcingu, to według 29% badanych, którzy już z tego typu usług korzystają, podniesienie jakości aplikacji i wspomagania funkcji IT, według jednej czwartej - zmniejszenie wydatków na dział informatyczny, dla 21% - możliwość szybszego zakończenia projektu, dla 15% zmniejszenie zatrudnienia w firmie, a dla 9% - zwiększenie bezpieczeństwa.

Według opracowania CIO, kilka lat temu najopularniejszą usługą świadczoną na zasadzie outsourcingu była budowa infrastruktury informatycznej, natomiast obecnie na pierwszym miejscu (39%) znalazł się hosting. Na drugim są serwisy sieciowe, zaś trzecie miejsce ex aequo zajęły: help desk, projektowanie aplikacji i usługi związane z zarządzaniem bazami danych.