Usprawnione SmoothType 2.2.2

Autor popularnych narzędzi shareware (Kaleidoscope, Power Windows) Greg Landweber wydał Smooth Type 2.2.2, uaktualnioną wersję aplikacji do obsługi fontów w Mac OS.

SmoothType to program shareware (10 USD) pozwalający korzystać z opcji wygładzania fontów (font smoothing) oferowanej przez Mac OS X, na makach z Systemem 7 do Mac OS 9.

SmoothType podwaja rozdzielczość tekstu na ekranie poprzez zamazywanie krawędzi czcionek bitmapowych odcieniami szarości ('anti-aliasing').

SmoothType oferuje więcej opcji wygładzania niż Mac OS 8.5 i wykorzystuje bardziej 'agresywny' algorytm, podobny do stosowanego przez Adobe Acrobat przy odczytywaniu plików PDF. W wersji 2.2.2 została poprawiona jakość wyświetlania wytłuszczenia w czcionkach bez takiego wariantu oraz usunięte zostały problemy z edycją tekstów w Adobe PageMaker, Equation Editor i MathType.

kaleidoscope.net


Zobacz również