Ustawa o ograniczonym dostępie do gier złożona w Kongresie USA

Trójka senatorów, z żoną byłego prezydenta USA, Hillary Clinton, na czele, złożyła w amerykańskim Kongresie ustawę regulującą dostęp do gier komputerowych i wideo.

Ustawa nosząca nazwę Family Entertainment Protection Act ("Ustawa o ochronie rozrywki rodzinnej") wprowadza kary dla sprzedawców, którzy umożliwią nieletnim zakup gier dla dorosłych, oznaczonych symbolami M ("Mature"), AO ("Adults Only") i RP ("Ratings Pending").

Pierwsze wykroczenie karane będzie grzywną w wysokości 1000 USD (do zamiany na sto godzin prac społecznych), każde kolejne będzie kosztować sprzedawcę już 5000 USD lub 500 godzin do odpracowania).

"Gry wideo są popularnymi prezentami i na pewno istnieją świetne programy, które pozwalają naszym dzieciom zdobywać wiedzę i poprawiać koordynację" - powiedziała senator Hillary Clinton. - "Są jednak gry niestosowne dla młodzieży. Nasza ustawa ma pomóc rodzicom w upewnieniu się, że ich dzieci nie będą mogły wejść do sklepu i kupić gry pełnej przemocy lub treści pornograficznych".