Ustawa o zakupach online w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać z półrocznym opóźnieniem

Z półrocznym opóźnieniem wejdą w Polsce w życie zapisy regulujące prawa kupujących i obowiązki sprzedających online w całej UE.

Dzisiaj doszło do szalenie istotnego z punktu widzenia wszystkich polskich konsumentów wydarzenia. W Dzienniku Ustaw została bowiem opublikowana Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady regulującą prawa kupujących i obowiązki sprzedających online w całej UE.

Mamy spore opóźnienie

Zgodnie z zapisami wspomnianej dyrektywy nowe przepisy o prawach konsumenta miały obowiązywać już od pierwszej połowy czerwca. Teraz wiemy już jednak, że wejdą one w życie dopiero za sześć miesięcy, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia. Oznacza to więc, że przedświąteczne zakupy będą realizowane w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Dlaczego?

"Dostosowanie się przedsiębiorców, ich klientów oraz organizacji broniących praw konsumentów do nowych przepisów będzie wymagało czasu. Dlatego wydłużenie vacatio legis, czyli czasu niezbędnego na wejście w życie regulacji, do sześciu miesięcy, pozwoli na lepsze stosowanie przepisów w praktyce. Żeby zwiększyć świadomość uczestników rynku na temat nowych przepisów, UOKiK planuje przeprowadzić jesienią kampanię informacyjną." - czytamy na stronie UOKiK.

Najważniejsze zmiany

Wraz z nowymi przepisami czekają nas spore zmiany mające przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa zakupów w Sieci. Przykładowe z nich to:

- wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni

- wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy

- gdy kupimy wadliwy produkt, składając reklamację, będziemy mogli wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy

Ustawę znajdziecie tutaj.