Usuń tajnego agenta z Windows

Koniec z WGA w systemie

Jeżeli natomiast chcemy wyłączyć mechanizm WGA na dobre i zablokować uruchamianie go przy każdym kolejnym uruchomieniu systemu, powinniśmy zastosować się do poniższych wskazówek:

1. Wykonać polecenia niezbędne do wyłączenia komunikatów WGA, wymienione powyżej.

2. W menu Start | Uruchom wpisać komendę cmd i wcisnąć przycisk Enter. W wierszu poleceń należy wpisać

Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u

i zatwierdzić polecenie klawiszem Enter (polecenie to wyrejestruje bibliotekę LegitCheckControl.dll).

3. Ponownie uruchom komputer.

4. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu %Windir%\system32 i usuń z niego następujące pliki:

LegitCheckControl.dll

WgaLogon.old

WgaTray.old

5. Otwórz edytor rejestru (menu Start | Uruchom i wpisz polecenie regedit). Wciśnij Enter.

6. W Edytorze odnajdź i usuń klucze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify

7. Właśnie trwale wyłączyłeś usługę WGA - zrestartuj komputer.

8. Ponownie otwórz edytor rejestru i sprawdź, czy nie ma w nim pozostałości po mechanizmie Windows Genuine Advantage, np:

Usuwanie WGA dla leniwych

Jeżeli zabawy z Rejestrem Windows stanowią dla Was zbyt duże wyzwanie, lub też nie macie tyle czasu lub chęci, aby pogmerać w trzewiach systemu, z pomocą przyjdzie narzędzie Remove WGA, którego ostatnia wersja oznaczona jest numerem 1.2. Narzędzie dezaktywuje weryfikację i nie jest ona uruchamiana przy każdorazowym starcie systemu.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WGA

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\WGA

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\WgaNotify

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\WGA

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\WgaNotify

Usuwając ślady po WGA należy wykazać się daleko idącą ostrożnością - nazwy niektórych plików świadczą o powiązaniu z mechanizmem autoryzacji, a w rzeczywistości nimi nie są, jak choćby wgaapi.dll - sterownik komunikacji bezprzewodowej. Każdy plik z ciągiem znaków wganotify w nazwie jest elementem systemu WGA i może zostać usunięty.

WGA nie jest zainstalowany na wszystkich komputerach, można natomiast znaleźć na nich pliki instalacyjne tej usługi (mowa tu np. o maszynach, gdzie mechanizm aktualizacji automatycznych ustawiono tak, aby pobierał - ale bez zgody użytkownika nie instalował - plików uaktualnień; patrz ramka "WGA - nigdy więcej?").

Użytkownicy systemu Windows Vista, który również zostanie wyposażony w mechanizm WGA, nie będą mieli możliwości usunięcia go. Gigant z Redmond ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rygoru instalacji WGA w każdym komputerze pracującym pod kontrolą Windows. Nie wiadomo jednak jak na razie, jaki będzie kształt ostatecznego wydania Windows Genuine Advantage. Microsoft zapowiada, że po wykryciu nielegalnej kopii systemu WGA nie będzie wyłączać peceta. Może okazać się zaś, że WGA będzie działać na podobnej zasadzie co poprzedzający go system Windows Product Activation (WPA), który restartował komputer, a użytkownik nie mógł z niego korzystać, dopóki na ekranie logowania do systemu nie wprowadził poprawnego kodu aktywacyjnego (w Viście ekran logowania do systemu ma umożliwiać wybór opcji kupna systemu przez Internet, przy użyciu przeglądarki WWW).