Usuwanie danych z serwisów społecznościowych


Twitter - dezaktywacja konta

Skasowanie konta na Twitterze nie jest skomplikowane. Po wybraniu odpowiednich opcji w menu i potwierdzeniu tego zamiaru wystarczy odczekać określony czas by dane zostały całkowicie usunięte.

Dezaktywacja konta na Twitterze jest bardzo prosta

Dezaktywacja konta na Twitterze jest bardzo prosta

1. Zaloguj się do serwisu i rozwiń menu profilu klikając jego ikonę widoczną w prawym górnym rogu okna, na pasku narzędzi strony. Wybierz polecenie Settings. Przewiń stronę w dół i kliknij łącze Deactivate my account. Zgodnie z wyświetlonymi informacjami, twoje dane będą przechowywane w serwisie przez kolejne 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie zaloguje się do swojego konta zostaną całkowicie usunięte. Kliknij Ok, fine, deactivate. W pole Password wpisz swoje hasło do serwisu i potwierdź je przyciskiem Deactivate account. Pamiętaj, by przez następne trzydzieści dni nie sprawdzać, czy konto zostało już skasowane bo może to anulować tę operację.