Usuwanie danych z serwisów społecznościowych


MySpace - kasowanie danych

MySpace do 2009 roku był jednym z najpopularniejszych serwisów internetowych. Od tego czasu liczba korzystających z niego użytkowników znacznie się zmniejszyła. Aby całkowicie wyrejestrować się z MySpace trzeba mieć dostęp do konta pocztowego używanego w trakcie rejestracji.

W trakcie wyrejestrowywania MySpace proponuje nakłonić użytkownika do zmiany decyzji.

W trakcie wyrejestrowywania MySpace proponuje nakłonić użytkownika do zmiany decyzji.

1. Po zalogowaniu do serwisu kliknij nagórnym pasku łącze Mój profil. Po rozwinięciu menu wybierz pozycję Ustawienia konta w sekcji Konto. Przewiń stronę w dół i kliknij link Usuń konto widoczny w sekcji Ustawienia konta i prywatność na pasku prawej stronie okna. Potwierdź zamiar usunięcia danych przyciskiem Usuń konto. Wskaż powód opuszczania serwisu zaznaczając jedną z opcji. Każdy wybór spowoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu proponującego rozwiązanie problemu bez kasowania konta. Zamknij go przyciskiem Usuń konto i jeszcze raz kliknij Usuń konto. W kolejnym oknie kliknij Usuń konto po raz trzeci.

2. Otwórz skrzynkę pocztową i odbierz wiadomość od MySpace. Kliknij zawarty w treści link. Na stronie internetowej, która się otworzy podaj używany w serwisie adres e-mail i zaakceptuj go klikając, tym razem już ostatni raz, przycisk Usuń konto