"Utalentowane" pamięci flash

Mała, średnia i duża flashka

Do testów otrzymaliśmy trzy różne modele pamięci flash o pojemności 4, 8 i 16 GB. Pierwsze dwie, wyglądają identycznie, chociaż różnią się oznaczeniami, bo 4 GB model z serii DG oferuje odczyt x200 (200 x 150 KB - 30 MB/s), co jest wyraźnie zaznaczone na pudełku. W przypadku pozostałych modeli producent nie podaje prędkości z jakimi pracują. W testach HDTachem, testy prędkości odczytu modeli 4, 8 i 16 GB wypadają bardzo podobnie, powyżej 30 MB/s. Najszybszy model 4 GB oferuje prędkość zapisu 18,5 MB/s, wolniej pracował 8 GB (16,1 MB/s), najwolniejszy był model 16 GB (11,1 MB/s).

Super Talent DGBS4GBS STT (4 GB)

Super Talent DGBS4GBS STT (4 GB)

Super Talent DG-8GB STT (8 GB)

Super Talent DG-8GB STT (8 GB)

Super Talent BC-16GB STT (16 GB)

Super Talent BC-16GB STT (16 GB)