"Utalentowane" pamięci flash

Praca z plikami o objętości 2-5 MB (MP3)

Test polega na mierzeniu czasu prędkości zapisu zestawu 500 plików MP3 o łącznej pojemności 3 GB.

Tutaj różnice są znaczne, podobnie jak w przypadku pierwszego testu, najszybszy okazał się model 4 GB (13 MB/s), model 8 GB był już wyraźnie wolniejszy (8,5 MB/s). Najwięcej czasu na zapis 500 MP3 potrzebował model 16 GB (4,4 MB/s).

Czas zapisu 500 plików MP3 o objętości 3 GB

Czas zapisu 500 plików MP3 o objętości 3 GB