Utimaco: rok 2009 pod znakiem bezpieczeństwa danych

W ocenie firmy, kryzys ekonomiczny, rozwój uregulowań prawnych oraz zmieniające się potrzeby rynku wysuną problem bezpieczeństwa informacji na pierwszy plan.

W roku 2008 doszło do rekordowej liczby włamań i wycieków danych, szacowanych na ponad 22 milionów rekordów. Według firmy Utimaco, specjalizującej się w technologiach ochrony informacji, pomimo zaawansowanych technologii, nowych rozwiązań oraz regulacji prawnych, ochrona krytycznych danych nadal pozostanie bardzo ważnym problemem w roku 2009.

Główne problemy bezpieczeństwa danych, przed którymi staną menedżerów IT w roku 2009 to m.in.: nowe technologie, wymogi nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych, kradzież tożsamości i zwolnienia pracowników związane z kryzysem gospodarczym.

W roku 2008 wykorzystanie nowych technologii: cloud computing, wirtualizacji oraz usług w modelu Software as a Service (SaaS) doprowadziło do współdzielenia danych korporacyjnych w zupełnie nowy sposób, co przyczyniło się do zwiększenia szybkości wymiany informacji, ale jednocześnie także zwiększenia podatnością na ataki. Technologie te będą stawiać nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych w roku 2009.

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa danych obowiązują już od pewnego czasu w wielu krajach, jednak rok 2009 przyniesie nowe uregulowania prawne, które zmienią sposób, w jaki organizacje przechowują dane o klientach, pracownikach czy własności intelektualnej.

Zjawisko kradzieży tożsamości nadal będzie wywierać negatywny wpływ na zaufanie klienta. Lojalność klienta ma ścisły związek ze zdolnością firmy do ochrony informacji. W nadchodzącym roku, organizacje będą musiały udowodnić swoim klientom, że stosują odpowiednie środki minimalizujące ryzyko wycieku ich danych osobowych.

Potencjalny wzrost zwolnień pracowników w roku 2009 może narazić dane w przedsiębiorstwach na niebezpieczeństwo wycieku, ponieważ zwalniani pracownicy mogą zabierać ze sobą wrażliwe dane, aby sprzedać je na czarnym rynku informacji.

Firma przewiduje też, że w roku 2009 szyfrowanie dysków twardych stanie się bardziej dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki lepszej integracji, uproszczenia produktów oraz usług w modelu SaaS, które zapewnią łatwiejszy dostęp do zintegrowanego oprogramowania - oferującego jednocześnie szyfrowanie, ochronę antywirusową i zabezpieczającego przed wyciekami danych (DLP).