Utrudnienia w handlonecie

21 i 22 kwietnia nastąpi połączenie systemów informatycznych handlobanku i Citibanku. Spowoduje to chwilowe utrudnienie w dostępie do kont bankowych.

21 i 22 kwietnia nastąpi połączenie informatycznych systemów handlobanku i Citibanku. Baza klientów oraz informacje o rachunkach zostaną przeniesione do bazy komputerowej Citibanku. Z tego względu nastąpią ograniczone możliwości w dostępie do kont.

Nie będzie można m.in. dokonywać przelewów przez telefon. Według informacji banku, mogą również nastąpić pewne trudności przy płaceniu kartami płatniczymi handlobanku. Natomiast już 20 kwietnia o godz. 20.00 całkowicie zostanie zablokowany handlonet, czyli internetowa obsługa rachunków bankowych. Od 23 kwietnia ta usługa będzie dostępna poprzez CitiDirect.