Uwierzyć w sieć

Z badań przeprowadzonych przez UNCLA wynika, że internauci wierzą w wiadomości publikowane online, natomiast osoby nie korzystające z sieci wykazują brak zaufania do informacji pochodzących z internetowych źródeł.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez UCLA, Internet uważany jest przez jego użytkowników za ważniejsze źródło informacji niż telewizja i radio. mimo że praktycznie każda osoba może opublikować w sieci dowolną informację, serfujący uznają to medium za wiarygodne źródło danych. Dwie trzecie respondentów korzystających z Internetu określiło go jako "istotne" albo "niezmiernie istotne" źródło informacji, podczas gdy jedynie 53% postawiło na pierwszym miejscu telewizję, a 47% uważa, że radio jest równie ważne jak Internet.

Osoby nie korzystające z sieci pozostają sceptyczne i nieufne wobec Internetu jako źródła wiadomości i tylko 26% przebadanych uznało to medium za "istotne" lub "niezmiernie istotne". Około 55% użytkowników sieci stwierdziło, że "większość" albo "wszystkie" informacje z cyberprzestrzeni są wiarygodne i dokładne, z czym zgodziła się tylko jedna trzecia nie korzystających z Internetu.

Zarówno serfujący, jak i nieserfujący uznali, że Internet stwarza zagrożenie dla prywatności. Według raportu około dwóch trzecich internautów i trzy czwarte osób nie korzystających z sieci podpisało się pod stwierdzeniem: "Osoby korzystające z Internetu ryzykują naruszenie swojej prywatności".


Zobacz również