Użytkownicy Internet Explorera mają najniższą "inteligencję ryzyka"

Firma Projection Point przeprowadziła badania (prawdziwe!), które miały na celu określenie zależności pomiędzy poziomem tzw. "inteligencji ryzyka" a rodzajem wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Jak sądzicie, kto wypadł w tym teście najgorzej, a kto najlepiej?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o teście przeprowadzonym przez firmę AptiQuant, który miał na celu zbadanie związków pomiędzy poziomem IQ, a rodzajem używanej przeglądarki. Wynikało z niego, że najniższy poziom IQ przypadł w udziale internautom korzystającym z IE w wersji 6, 7, 9 oraz 8. Nieco później okazało się, że cała sprawa to mistyfikacja, której celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z korzystaniem z przestarzałego IE6.

Tym razem badania były prawdziwe

Firma Projection Point zdecydowała się na przeprowadzenie podobnych badań. Nie miały one jednak na celu określenie zależności pomiędzy IQ i przeglądarką, ale tzw. "inteligencji ryzyka (RQ)" i przeglądarką.

Jak czytamy na stronie firmy, "Inteligencja ryzyka" określa zdolność badanych osób do oszacowania dokładnego prawdopodobieństwa. Ludzie z wysokim poziomem RQ są zdolni do wydawania lepszych prognoz niż ludzie z niskim RQ."

Test polegał na przedstawieniu 351 respondentom 50 różnych wypowiedzi prawdziwych i fałszywych. Musieli oni określić jak wysoce prawdopodobne jest (w przedziale od 0% do 100%), że dana wypowiedź jest prawdziwa.

Z raportu przedstawionego przez Projection Point wynika, że najgorzej w teście wypadły osoby korzystające z Internet Explorera: miały najniższy RQ oraz dodatkowo były rażąco pewne siebie. Innymi słowy, jak twierdzą badacze, używanie IE może być traktowane jako wskaźnik słabej "inteligencji ryzyka".

Wnioski te idą w parze z innymi badaniami, które potwierdzają, że komputery serfujących za pomocą IE internautów zawierają znacznie więcej złośliwych programów niż osób korzystających z innych przeglądarek. Wpływa na to m.in. fakt, że znacznie częściej pobierają oni z Internetu pliki zawierające złośliwy kod.

Uzyskane wyniki przedstawiały się następująco:

"Inteligencja ryzyka" RQ

Internet Explorer: RQ - 57,51

Firefox: RQ - 59,81

Chrome: RQ - 60,19

Safari: RQ - 61,81

Pewność siebie

Internet Explorer: mało pewni siebie - 35%, pewni siebie - 53%, bardzo pewni siebie - 12%

Firefox: mało pewni siebie - 45%, pewni siebie - 50%, bardzo pewni siebie - 5%

Chrome: mało pewni siebie - 29%, pewni siebie - 66%, bardzo pewni siebie - 5%

Safari: mało pewni siebie - 47%, pewni siebie - 53%, bardzo pewni siebie - 0%

_______

Niestety na badania cieniem kładzie się fakt, że w grupie o najwyższym RQ znaleźli się właściciele sprzętu Apple. Przecież znaczący ich odsetek wierzy we wszystko co powie producent ich ukochanego sprzętu. Wielu też za nic ma jakiekolwiek zabezpieczenia uważając, że ich oprogramowanie jest odporne na wszelkie zagrożenia. Warto też zaznaczyć, że z Safari korzystało jedynie 11% poddanych testowi osób (patrz grafika na górze; źródło: Projection Point).

Zgadzacie się z wynikami tych badań, czy są one waszym zdaniem bezsensowne?