Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firmę Ericsson. Przedmiotem badania było zachowanie użytkowników na rynku usług telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dostęp do Internetu a także o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.


Wyniki badania nastrajają optymistycznie. Polacy coraz pewniej poruszają się w obszarze nowych technologii. Dotyczy to także grupy osób najstarszych, które zazwyczaj mają trudności z korzystania z nowinek technologicznych.

Nasycenie rynku telefonami komórkowi i stosunkowo dobry dostęp do szerokopasmowego Internetu to czynniki, które pozwalają mieć nadzieję, że Polska jeszcze bardziej zbliży się do technologicznie najlepiej rozwiniętych krajów. Optymizm jest tym większy, że Polacy są otwarci na nowe technologie i bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych usług, jak chociażby bankowość online.

Telefon komórkowy już dla wszystkich

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

Przez telefon komórkowy Polacy prawie dwa razy dłużej rozmawiają prywatnie niż służbowo. Źródło: Ericsson

Penetracja telefonów komórkowych w Polsce wynosi już 85 proc. Coraz chętniej korzystają z nich osoby po 50. roku życia. To właśnie w tej grupie odnotowano największy przyrost użytkowników w stosunku do wyników analogicznego badania z 2006 r., gdy niewielki odsetek z nich dysponował telefonem komórkowym. Ta grupa wiekowa nie wyrażała wówczas dużego zainteresowana komórkami. Jednak trzy lata później odnotowano przyrost liczby użytkowników aż o 31 punktów procentowych. Tym samym ponad połowa populacji po 50 korzysta już z telefonu komórkowego. W badaniu osoby te określono mianem Tradycjonalistów, ze względu to, że na ogół korzystają jedynie z podstawowych funkcji telefonu.

Wzrost liczby telefonów komórkowych przełożył się na spadek liczby telefonów stacjonarnych. Wzrosła co prawda liczba minut, jakie poświęcamy na rozmowy za ich pomocą (z 14 w 2006 r. do 16 obecnie), ale jednocześnie spadła liczba osób, które taki telefon posiadają. Trzy lata temu taką deklarację złożyło 65 proc. badanych, w tym roku było ich zaledwie 58 proc. i to jest wynik plasujący nasz kraj poniżej średniej światowej, która wynosi 65 proc.

Jak korzystamy z telefonów komórkowych

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

Rośnie zainteresowanie usługami finansowymi świadczonymi przez telefon komórkowy. Źródło: Ericsson

Najczęściej korzystamy z podstawowych funkcji telefonu komórkowego, dzwonimy i odbieramy połączenia. Dużą popularnością cieszy się też funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów. Przyznaje się do tego około 80 proc. badanych. Na jedną osobę przypada średnio 2,5 tys. wysłanych i odebranych wiadomości rocznie. Dziennie wysyłamy i odbieramy po 7 SMS-ów.

Wydłużył się czas poświęcany na rozmowy przez telefon komórkowy. Chociaż na tle innych państw, średni czas, jaki poświęcamy na ten cel nie jest najdłuższy (średnia światowa to 40 min.), to w 2009 r. wyniósł on już 26 minut. Trzy lata wcześniej było to zaledwie 15 minut.

Badanie pokazało, że najbardziej pożądaną funkcją w telefonie komórkowym jest nawigacja GPS. W swoim telefonie chciałoby ją mieć 36 proc. Polaków. Niewiele osób wykorzystałoby go do pobierania muzyki (15 proc.), rozmawiałoby za jego pomocą przez komunikator internetowy (17proc.) czy korzystało z poczty elektronicznej (także 17 proc.) bądź portali społecznościowych (18 proc.).

Dostęp do Internetu

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

Coraz więcej osób przekonuje się do korzystania z multimedialnych funkcji telefonu, choć ogólny odsetek osób, które ich używają nadal jest niewielki. Źródło: Ericsson

Wyniki badania pokazują, że tak duże problemy z dostępem do Internetu, jak jeszcze 10 lat temu to już przeszłość. W 2009 r. penetracja dostępu do Internetu szerokopasmowego w polskich rodzinach wyniosła 56 proc, trzy lata wcześniej było to zaledwie 39 proc. Co ciekawe bardzo wysoki jest odsetek wiejskich gospodarstw domowych, mogących się pochwalić dostępem do Internetu. Na pytanie "Czy w gospodarstwie domowym jest dostęp do Internetu?" twierdząco odpowiedziało aż 45 proc. badanych.

Osoby, które mają dostęp do Internetu wykorzystują go na prywatne przeglądanie jego zasobów (86 proc.). Na drugim miejscu (77 proc.) znalazło się sprawdzanie poczty elektronicznej, trzecie najczęstsze zastosowanie Internetu to wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek.

Wystarczyły trzy lata by wielu Polaków zaufaniem obdarzyło internetowe usługi bankowe. W 2006 roku z internetowych banków korzystało 14 proc. badanych, obecnie liczba ta wzrosła do około 41 proc. populacji. Równie chętnie, co z usług bankowych, korzystamy z portali społecznościowych.

Popularną usługą są rozmowy VoIP. Obok Czechów należymy do nacji, która najchętniej rozmawia za pomocą komunikatorów, np. Skype'a. Raz w tygodniu korzysta z niego 28 proc. Polaków, a 9 proc. kilka razy w tygodniu.

W naszych domach nadal przeważają komputery stacjonarne, którymi dysponuje 61 proc. gospodarstw domowych. 27 proc. z nich wyposażona jest w laptopy. Na tle świata w komputerach stacjonarnych plasujemy się powyżej średniej (54 proc.), natomiast w laptopach znajdujemy się poniżej średniej (36 proc.).

Co oczywiste, korzystanie z usług telekomunikacyjnych niesie ze sobą konieczność płacenia rachunków, które w przypadku telefonów komórkowych aż 83 proc. badanych reguluje samemu. Miesięczne na telefon komórkowy przeznaczamy średnio 57 zł, Internet to wydatek rzędu 59 zł. Nadal najwięcej kosztuje nas telefon stacjonarny - deklarowane wydatki to 65 zł. W sumie na usługi telekomunikacyjne przeznaczamy miesięczne 181 zł.

Więcej informacji na temat wyników badania Consumer Lab można znaleźć tutaj.

O badaniu Consumer Lab

Consumer Lab o kompleksowe badanie konsumentów, które w Polsce objęło 1500 osób z terenu całego kraju. Zadano im 100 pytań, na które udzielali odpowiedzi zarówno poprzez Internet, jak i ankiety bezpośrednie. Badanie Consumer Lab Polska 2009 jest częścią badań Consumer Lab, jakie Ericsson przeprowadza w 11 krajach na świecie. Są one reprezentatywne dla 1,1 miliarda ludzi.