Użytkowników komórek jest mniej niż przewidywano

Jak przekonują analitycy Informa Telecoms & Media liczba użytkowników telefonów komórkowych nie jest tak duża, jak podawały niektóre firmy badawcze. Magiczna liczba 3 miliardów dotyczy bowiem kart SIM (pre-paid, post-paid) wydawanych abonentom, a duża część z nich korzysta z kilku numerów, zmniejszając tym samym faktyczną liczbę fanów komórek.

Analitycy Informa Telecoms & Media szacują, że na świecie jest obecnie ok. 2,3 miliarda użytkowników telefonów komórkowych. Eksperci szacują, że nawet mimo dynamicznego rozwoju technologii mobilnych (szczególnie na rynkach "wschodzących") wartość ta jedynie zbliży się do 3 miliardów w 2009 r. W tym czasie liczba aktywnych kart SIM będzie jednak wynosiła 4 miliardy, co oznacza, że 25 proc. użytkowników będzie posiadało dwa numery telefonów.

Posiadanie kilku kart SIM w ręku jednego klienta to, według opinii analityków, często zasługa samych operatorów, którzy kuszą użytkowników niższymi cenami za drugi czy trzeci numer, dodatkowymi usługami, tańszym roamingiem itp. Specjaliści zauważają, że chęć posiadania więcej niż jednego numeru telefonu komórkowego widoczna jest także u ludzi zamieszkujących wysoce zurbanizowane i bogate technologiczne rejony świata (np. Europa Zachodnia czy kraje skandynawskie). Oferowanie kolejnych kart SIM to także dobry sposób dla operatorów na zapewnienie sobie wyższego współczynnika ARPU, który od pewnego czasu nieustannie maleje (skutek rozwoju technologii i nasycenia rynku).