Używamy już ponad miliarda komputerów

Liczba komputerów osobistych będących w użyciu przekroczyła liczbę miliarda maszyn - szacuje firma analityczna Gartner.

Duży wzrost liczby używanych pecetów notowany jest zwłaszcza na rynkach rozwijających się. Dzięki niemu do 2014 liczba komputerów wzrośnie dwukrotnie - do 2 miliardów.

Na kraje o rozwiniętych gospodarkach przypada 58 procent używanych obecnie pecetów, jednakże - zgodnie z prognozami Gartnera - na następny miliard komputerów na świecie będzie przypadać tylko 30 procent maszyn w krajach rozwiniętych.

W 2008 r. 180 milionów PC zostanie wymienione na nowsze egzemplarze: część zostanie odsprzedana, a część trafi na złom. Niestety, spory odsetek starych maszyn nie zostanie nawet poddany recyklingowi - analitycy sądzą, że ok. 35 mln. komputerów trafi na wysypiska śmieci, ze szkodą dla środowiska naturalnego.

Może to stać się szczególnie palącą kwestią właśnie w państwach rozwijających się, gdzie przyrost liczby komputerów zepsutych/wymienianych jest wprost proporcjonalny do przyrostu liczby maszyn wykorzystywanych w biznesie oraz przez użytkowników indywidualnych.