VAT na sprzedaż online

Komisja Europejska zamierza uregulować sprawy opodatkowania sprzedaży w Internecie.

Komisja Europejska planuje uregulowanie sprawy opodatkowania sprzedaży w Internecie - szczególnie dostaw poprzez sieć towarów w postaci cyfrowej (np. gier i programów). Jeżeli zgodzą się na to wszyscy członkowie Unii, sprzedawcy tego typu produktów będą musieli doliczać do oferowanych przez siebie towarów podatek od wartości dodanej (VAT).

Projekt komisji przewiduje obowiązkową rejestrację sklepów online spoza Unii w dowolnym z 15 krajów członkowskich (jeżeli firmy te będą chciały sprzedawać towary i usługi mieszkańcom Unii Europejskiej). Propozycja ta dotyczy zwłaszcza gier wideo, oprogramowania i utworów muzycznych, które są dostarczane do odbiorców bezpośrednio przez Internet i tym samym omijają zwykłe kanały dystrybucji, czyli zwykłe sklepy, które są zobowiązane płacić podatek VAT. Podatkiem nie będą jednak obciążone dostawy komputerów, żywności, kwiatów i innych "dóbr fizycznych" (materialnych). Towary te bowiem w Unii podlegają zerowej stawce VAT.

Zmiany te mają na celu zrównanie szans europejskich firm e-commerce ze sklepami online z innych kontynentów. Obecnie firma np. z Niemiec, sprzedająca cyfrowe produkty amerykańskiemu odbiorcy, musi zapłacić VAT, a firma amerykańska, sprzedając swe towary w Europie, jest z tego podatku zwolniona.


Zobacz również