VB ewolucja

Visual Basic to jeden z najbardziej ewoluujących języków programowania, który towarzyszy systemowi Windows od jego początków. Na początku funkcjonował jako interpretowany język skryptowy, dopiero później doczekał się prawdziwego kompilatora. Obecnie powoli staje się nowoczesnym językiem obiektowym.


Visual Basic to jeden z najbardziej ewoluujących języków programowania, który towarzyszy systemowi Windows od jego początków. Na początku funkcjonował jako interpretowany język skryptowy, dopiero później doczekał się prawdziwego kompilatora. Obecnie powoli staje się nowoczesnym językiem obiektowym.

Najnowsza edycja to Visual Basic 2005. Jego ostateczną postać poznamy wraz z premierą Microsoft .NET Framework 2.0 i Visual Studio 2005, ale już teraz wiadomo, że wprowadzona zostanie m.in. możliwość przeciążania operatorów, która była planowana już we wcześniejszych wersjach Visual Basica, i która jest już dawno dostępna w wielu innych językach platformy .NET i nie tylko. Dzięki temu możliwa będzie bardzo intuicyjna notacja operacji arytmetycznych w przypadku obiektów dowolnych typów.

Co przyniesie edycja 2005?

VB ewolucja
Drugą poważną zmianą jest mocno nagłaśniana w związku z premierą Microsoft .NET Framework 2.0, obsługa "typów generycznych", czyli klas parametryzowanych, co w skrócie pozwala programistom projektować uniwersalne klasy i metody, które mogą pracować z różnymi typami danymi. Nie trzeba będzie zatem projektować oddzielnych list czy kolejek do przechowywania np. liczb całkowitych i łańcuchów znaków. Zresztą w ogóle nie trzeba będzie ich projektować, gdyż odpowiednie klasy będą zawarte w bibliotece FCL platformy .NET.

W Visual Basicu 2005 dalej będą rozwijane cechy obiektowe języka, w szczególności możliwość precyzyjnej kontroli dostępu do właściwości. Język będzie też mniej podatny na błędy programistów, zwłaszcza w kwestii usuwania obiektów czy zwalniania uchwytów do zasobów. Visual Basic 2005 będzie ponadto pozwalał rozdzielić definicję klasy między kilka plików źródłowych. Dzięki temu będzie można grupować funkcje "tematycznie" i wygodniej zarządzać kodem aplikacji.

Na razie 2003...

Visual Basic 2005 jest coraz bliżej, ale na razie jeszcze ciągle w fazie beta, dlatego dopóki nie pojawi się wersja finalna, podstawowymi narzędziami do tworzenia aplikacji na platformę .NET pozostaną środowiska programistyczne z edycji 2003 oparte na Microsoft .NET Framework 1.1. Wśród nich Visual Basic .NET 2003, który został pomyślany jako podstawowe narzędzie do tworzenia dotnetowych programów do systemu Windows i bez wątpienia jest najszybszą drogą do zbudowania gotowej aplikacji, podobnie jak Visual Basic 6.0 w przypadku aplikacji Win32.

W czasach Visual Basica 6.0 i wcześniejszych, dużym atutem języka była prosta składnia, która pozwalała intuicyjnie konstruować wyrażenia, nie blokując jednocześnie dostępu do zaawansowanych technologii. Jednak wraz z rozwojem języków obiektowych coraz wyraźniej widać było jej ograniczenia. Potrzebne było unowocześnienie języka, a pojawienie się platformy .NET okazało się dobrą okazją do wprowadzenia w Visual Basicu kilku rewolucyjnych zmian, które w efekcie przeobraziły go w nowoczesny język programowania.

Różnice między starym "natywnym" językiem Visual Basic 6.0 a nowym Visual Basic .NET to głównie konsekwencja nadania językowi cech obiektowych oraz przystosowanie go do współpracy z biblioteką klas platformy .NET. Uporządkowana i znacznie rozbudowana składnia pozwala teraz wygodniej zarządzać kodem źródłowym (wiele klas i modułów można umieścić w pojedynczym pliku) oraz sterować widocznością zmiennych i funkcji (nowe słowa kluczowe, metody dostępne globalnie), używać wyjątków do obsługi błędów oraz parametryzowanych konstruktorów klas, a także wygodniej deklarować wiele zmiennych tego samego typu.

Nowe typy projektów

VB ewolucja
Visual Basic .NET 2003 to także możliwość tworzenia nowego rodzaju projektów. Dawne aplikacje graficzne Windows, tworzone za pomocą kreatorów, buduje się obecnie z komponentów Windows Forms, natomiast miejsce bibliotek DLL zawierających uniwersalne komponenty czy kontrolki ActiveX zajęły biblioteki klas i kontrolek, które na platformie .NET niejako z definicji są dostępne dla wszystkich innych aplikacji. Zamiast rozszerzeń serwera IIS buduje się aplikacje internetowe ASP.NET. W edycji 2003 można ponadto budować usługi systemowe, aplikacje konsoli i co najważniejsze - nowoczesne usługi sieciowe.

Migracja aplikacji

Zadaniem Visual Basica .NET 2003 jest również przenoszenie istniejących aplikacji na platformę .NET. Na szczęście wbudowane narzędzia, dostępne we wszystkich edycjach środowiska, potrafią automatycznie konwertować kod i elementy graficzne, zmniejszając udział programisty do absolutnego minimum.

Visual Basic .NET 2003

Edycja Standard dostępna w wersji pudełkowej:

Visual Basic.NET Standard 2003

561,20 zł

Edycja Professional dostępna w pakiecie Visual Studio.NET 2003:

Visual Studio.Net Professional 2003 Specjalna Edycja

4318,80 zł

Informacje: APN Promise Sp. z o.o.

http://www.promise.com.pl