VR Worx

VR Worx jest narzędziem do tworzenia plików odtwarzanych przez QuickTime VR, interaktywny format firmy Apple, pozwalający na oglądanie panoram lub obracanie obiektu znajdującego się w punkcie centralnym.

VR Worx jest narzędziem do tworzenia plików odtwarzanych przez QuickTime VR, interaktywny format firmy Apple, pozwalający na oglądanie panoram lub obracanie obiektu znajdującego się w punkcie centralnym.

VR Worx

<b>Zwielokrotnienie podglądu</b> Możemy konstruować filmy obiektowe w wielu rzędach; w tym przypadku użyliśmy ponad 300 obrazów.

Początków VR Worx należy szukać w programach Panimation Nodester (do tworzenia panoramy QTVR) i Panimation Widgetizer (do obiektów) z 1997 roku. Po okresie przeróżnych perturbacji prawnych i zmian statusu, kiedy programy były sprzedawane przez różnych producentów, nastał okres stabilizacji. Obecnie rozwojem idei zapoczątkowanych przez wspomniane wyżej programy zajmuje się firma VR Toolbox.

VR Worx łączy w jedną zintegrowaną całość trzy aplikacje firmy VR Toolbox - VR PanoWorx, VR ObjectWorx i VR SceneWorx. Wciąż można je kupić oddzielnie, ale koszt byłby wyższy niż w przypadku kupna pakietu VR Worx.

VR Worx jest obecnie najpoważniejszym konkurentem dla QuickTime'a VR Authoring Studio, pakietu oferującego podobne możliwości za znacznie wyższą cenę, który po debiucie pod koniec 1997 roku wspiął się natychmiast na szczyt. Niestety, od tego czasu program QuickTime VR Authoring Studio nie był właściwie aktualizowany i działa jedynie na Macintoshach. VR Worx pracuje bez problemu w środowiskach Mac OS i Windows. Jego moduły były aktualizowane nowymi funkcjami; pojawiła się też możliwość współpracy ze związanymi z QuickTime 3.0 i 4.0 możliwościami wzbogacenia barwy i obrazu. Interfejs VR Worx jest oparty na wcześniejszych wersjach Panimation. Po uruchomieniu instrukcji w doskonale opracowanym dziale pomocy układ interfejsu powinien stać się całkowicie zrozumiały.

VR Worx

VR Worx zszywa obrazy automatycznie, choć możemy je dopasować ręcznie.

Produkcja jest podzielona na etapy, oznaczone prostymi ikonami i kontrolkami numerycznymi. Każdy etap zajmuje okno na głównym ekranie; o ile obecny etap nie zostanie ukończony, przejście do następnego okna będzie niemożliwe. Istnieje tu jednak opcja powrotu i powtórnej edycji poprzednich etapów bez konieczności rozpoczynania pracy od nowa. Na końcu znajduje się okno testowe, w którym możemy obejrzeć efekty dotychczasowej pracy.

Na początku mamy wybór stworzenia panoramy lub obiektu. Łączenie sekwencji panoramicznych i obiektowych odbywa się automatycznie. Jeśli zachodzi taka konieczność, możemy to również wykonać własnoręcznie. Obiekty mogą być ułożone w pojedynczym rzędzie (ruch z lewej do prawej) lub w wielu rzędach (jak wyżej plus ruch góra-dół).

VR Worx

<b>Panorama</b> W przypadku panoramy importujemy wiele obrazów i odtwarzamy je w ich wirtualnych położeniach.

Po wykonanej pracy możemy użyć konstruktora scen do połączenia kilku obrazów panoramicznych i/lub obiektów przy użyciu punktów aktywnych. W ten sposób tworzymy sekwencję, w której będzie można swobodnie nawigować. Punkty aktywne mogą także odsyłać do strony WWW lub powodować załadowanie innych plików.

Komponenty VR Worx uległy zmianie w stosunku do poprzedniej generacji narzędzi. Funkcja zszywania w module panoramicznym jest łatwiejsza w użyciu i działa szybciej. Wersja dla Maca zawiera obecnie panel tworzenia punktów aktywnych oraz okna główne o zmiennej wielkości, opcje dostępne wcześniej jedynie w wersji dla Windows. Wbudowane okno klonowania obrazu i retuszu jest jednak wciąż dostępne wyłącznie w wersji makowej. Użytkownicy Windows muszą zatem eksportować obrazy do edytora.

Obydwie wersje modułu obiektowego zawierają nowy panel efektów, w skład którego wchodzą narzędzia de-wobble (centralizacja) i narzędzia do cięcia (cropping). Moduł obiektowy w wersji dla Windows został zrównany z wersją dla Maca przez wprowadzenie wielu efektów specjalnych i możliwości pracy z dźwiękiem.

Moduł Sceny pozwala na zestawienie kilku filmów panoramicznych lub obiektowych i połączenie ich. Przy określaniu pozycji względnych możemy się posłużyć skanem mapy lub szkicem jako podkładem. Nowe okno podglądu/edycji pozwala na kontrolowanie na zmianę rozmieszczenia punktów startowych i aktywnych bez konieczności powrotu do modułów panoramicznego lub obiektowego. Używanie modułu Sceny nie jest jednak konieczne, gdyż możemy eksportować indywidualne filmy QTVR 1.0 lub 2.0 z modułu Panoramy lub Obiektu. W tej sytuacji, otrzymamy kontrolę nad interakcją, wielkością klatki, jakością i kilkoma opcjami kompresji QuickTime.

<center>

#Tworzenie obiektu QTVR przy użyciu VR Worx#
VR Worx
 
VR Worx
Tworzenie obiektu zaczyna się od zaimportowania sekwencji fotograficznych, wykonanych w momencie obrotu obiektu. Do każdej klatki mogą być dodane punkty aktywne, odsyłające do URL lub innego pliku QTVR. Możliwe jest także stosowanie efektów QuickTime.
VR Worx
Po zmontowaniu filmu, obejrzyj go i określ ustawienia startowe, a następnie wczytaj plik QTVR.
</center>

VR Worx jest wszechstronny i łatwy w obsłudze. Wydaje się obecnie lepiej przystosowany do potrzeb autorów niż nieco zapomniany Apple QTVR Authoring Studio. Choć VR Worx nie zawiera narzędzi do montażu wielowarstwowego, jak np. Live Picture Reality Studio firmy MGI, jego narzędzia tworzenia panoramy i obiektu zapewniają doskonałą jakość końcową.