Vectra zapłaci karę w wysokości 486 254 zł. Ograniczała prawa odbiorców

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK nakładającą na spółkę Vectra karę pieniężną w wysokości blisko 500 tysięcy złotych.

W 2010 roku Prezes UOKiK wszczęła przeciwko operatorowi telewizji kablowej Vectra postępowanie w związku z przesłanymi przez niego do klientów materiałami informacyjnymi na temat wprowadzonych zmian w regulaminie. Jej zdaniem działanie to było sprzeczne z prawem i ograniczało uprawnienia abonentów.

"Zgodnie z prawem, o propozycji zmian regulaminu przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien powiadomić konsumentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Co więcej, muszą także wiedzieć o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy, jeśli nie zgodzą się na zaproponowane zmiany i tego konsekwencjach. Urząd ustalił, że spółka Vectra informowała o nowym regulaminie już po jego wejściu w życie. Ponadto, umowy nie mogli wypowiedzieć ci abonenci, którzy zawarli kontrakt na promocyjnych warunkach. Tymczasem prawo to przysługuje wszystkim abonentom." - uzasadniał swoje stanowisko w 2011 roku UOKiK.

Vectra się odwołała, lecz przegrała

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła wówczas na spółkę Vectra karę w wysokości 486 254 zł. Oczywiście jak to zawsze w takich przypadkach bywa, przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do sądu. Dzisiaj wiemy już jednak, że nic mu to nie dało, ponieważ Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko Prezes UOKiK i utrzymał wspomnianą karę pieniężną.

Obecnie spółce Vectra przysługuje jeszcze możliwość złożenia apelacji.