VideoScript 2.2.7

VideoScript to specjalny język skryptowy przeznaczony do cyfrowego przetwarzania obrazów, a zarazem program wykonywalny - interpreter, który wiersz po wierszu wykonuje zapisane polecenia. System nie jest przy tym ograniczony do przetwarzania sekwencji wideo, operuje bowiem na dowolnym dwuwymiarowym obrazie.

VideoScript to specjalny język skryptowy przeznaczony do cyfrowego przetwarzania obrazów, a zarazem program wykonywalny - interpreter, który wiersz po wierszu wykonuje zapisane polecenia. System nie jest przy tym ograniczony do przetwarzania sekwencji wideo, operuje bowiem na dowolnym dwuwymiarowym obrazie.

Głównym jego zadaniem nie jest automatyzacja montażu filmu, lecz wykonanie analiz matematycznych, które pozwolą rozpoznać i zinterpretować zawartość obrazu. Klatki źródłowe mogą pochodzić z pliku wideo lub z pliku graficznego. Mogą być też wygenerowane matematycznie np. w postaci fraktali, jednak najciekawsze możliwości oferuje dodatkowy moduł importu, który pobiera obrazy bezpośrednio z kamery w czasie rzeczywistym.

Posługując się bogatym zestawem funkcji języka VideoScript, użytkownik może łatwo zbudować systemy nadzorujące, wykrywania ruchu i śledzenia obiektów, analizy chromatycznej obrazu, a także dynamicznie regulować parametry obrazu. Innym zastosowaniem systemu będzie wykrywanie klatek kluczowych, tworzenie filmów dyferencyjnych (zawartość klatki zależy od różnic między dwiema porównywanymi klatkami źródłowymi), usuwanie tła oraz kompensacja obszarów nierównomiernie oświetlonych (pozwala oczyścić obraz przed właściwą analizą).

Język VideoScript zawiera podstawowe funkcje matematyczne, logiczne, funkcje do (de)kompresji plików graficznych i wideo (czyta mnóstwo formatów), filtry graficzne i inne. Zarejestrowanie programu na 21 dni (29,95 USD) jest tanie w porównaniu z rejestracją pełną wersji Pro, niezbędnej do poważnych zastosowań, która potrafi m.in. wyznaczać tzw. podobieństwo obrazów.

Producent VideoScript Inc.

Informacje www.videoscript.com

Cena 29,95 / 395 (wersja PRO) USD