Vista Capable: Ballmer wezwany na świadka

W toczącym się procesie przeciwko akcji certyfikującej Microsoftu "Vista Capable", sąd wezwał na przesłuchanie kolejnego świadka. Tym razem ma nim być sam Steve Ballmer, szef Microsoftu. Na stawienie się przed sądem otrzymał on 30 dni.

O toczącym się procesie przeciwko firmie Microsoft pisaliśmy kilka dni temu w artykule pt. "Vista Capable w sądzie - ciąg dalszy". Tym razem sąd nie dał wiary zapewnieniom firmy, że jej szef, Steve Ballmer, nic nie wiedział na temat obniżenia wymagań sprzętowych dla komputerów ubiegających się o certyfikat "Vista Capable". W związku z tym został on wezwany na przesłuchanie w roli świadka. Termin, jaki został na to wyznaczony, wynosi 30 dni, a samo przesłuchanie nie będzie trwało dłużej, niż 3 godziny.

W zeszłym miesiącu Microsoft próbował uniknąć wezwania swojego szefa na przesłuchanie twierdząc, że nie wie on nic na temat programu "Vista Capable", który został uruchomiony w 2006 roku. Twierdził on, że za cały program odpowiadało dwóch innych pracowników, którzy odeszli z firmy w styczniu 2007 i wrześniu 2008 roku. Cała wiedza Ballmera na temat programu miała pochodzić tylko i wyłącznie stąd, że był on zwierzchnikiem tych pracowników.

Sam Ballmer w złożonym wcześniej oświadczeniu stwierdził, że "nie był zaangażowany w podejmowanie jakichkolwiek decyzji w sprawie programu certyfikującego". Miał on również nie być w jakimkolwiek stopniu zaangażowany ani w ustalanie wymagań technicznych sprzętu ubiegającego się o certyfikat, ani w określanie strategii marketingowej czy udzielanie publicznych informacji na temat programu". Jednak sąd był innego zdania.