Vista czerpie z najlepszych wzorów...

Kolejną nowością zapowiadaną w lutowym wydaniu CTP systemu Windows Vista ma być mechanizm Windows Sidebar and Gadgets, umożliwiający dostęp do drobnych aplikacji (np. kalendarza) z poziomu systemowego pulpitu. Skąd my to znamy?

Tego typu rozwiązanie znalazło się już w systemie operacyjnym Apple'a - Mac OS X 10.4 Tiger - i nazywa się "Dashboard Widgets". Działanie Windows Sidebar i Gadgets ma polegać na tym, że z poziomu pulpitu Visty użytkownik będzie miał dostęp do różnych użytkowych aplikacji (symbolizowanych przez odpowiednie ikony pulpitu - wspomniane Gadżety). Ikony mają być organizowane w dodatkowym rozwijalnym panelu (Sidebar).

Brian Teutsch, przedstawiciel giganta z Redmond, na połączonych konferencjach Software Architecture Summit i Middleware Summit przekonywał, że rozwiązanie to może pomóc użytkownikom w codziennej pracy z komputerem - korzystając z łatwo dostępnych małych programów nie będą zmuszeni co chwila łączyć się z Internetem w celu odnalezienia potrzebnych informacji.

Wspomniane gadżety mogą mieć różne zastosowania (np. mapy pogody, informacje o ruchu drogowym itp). Będzie je można tworzyć za pomocą takich narzędzi jak choćby Visual Studio.