Vista - ostatni monolit

Vista będzie ostatnią wersją monolitycznego systemu operacyjnego opracowanego przez Microsoft - taka opinię w opublikowanym ostatnio raporcie wyrażają Brian Gammage, Michael Silver i David Mitchell Smith - analitycy z firmy Gartner.

Microsoft zostanie już wkrótce zmuszony do migracji w kierunku architektury modułowej, której elementy będą integrowane przy wykorzystaniu sprzętowych mechanizmów wirtualizacyjnych. Dalszy rozwój obecnej monolitycznej architektury Windows jest praktycznie niemożliwy do utrzymania zarówno z punktu widzenia użytkowników korporacyjnych, jak samego Microsoft.

Wzrastające skomplikowanie systemu operacyjnego zasadniczo utrudnia użytkownikom migrację do nowych jego wersji, a Microsoft nie będzie w stanie zorganizować efektywnego systemu regularnego dostarczania aktualizacji i poprawek, co w efekcie stoi w sprzeczności z próbami popularyzacji przez Microsoft modelu licencjonowania na zasadzie subskrypcji.

Kluczem do rozwiązania tych problemów jest wirtualizacja. Nowe procesory Intela i AMD będą miały wbudowane sprzętowe układy wspomagające mechanizmy wirtualizacyjne co ułatwia efektywne ich wykorzystanie, a oprogramowanie do wirtualizacji oferowane przez pioniera i lidera w tej dziedzinie EMC VMware, a obecnie również coraz więcej innych firm, systematycznie zyskuje popularność.

"Gdy mechanizmy wirtualizacji zostaną wprowadzone do rdzenia Windows, kierunek rozwoju systemu ulegnie zasadniczej modyfikacji i nastąpi zmiana jego architektury ze zintegrowanej na modułową" - uważają analitycy z Gartnera.

Wirtualizacja jest najlepiej znana jako mechanizm umożliwiający uruchamianie wielu serwerów w jednym fizycznym komputerze, ale może też być wykorzystywana do niezależnego uruchamiania pojedynczych funkcji lub aplikacji systemu operacyjnego. Technologia ta umożliwia izolację pojedynczych programów lub funkcji co ułatwia zarządzanie nimi.

Analitycy Gartnera przewidują, że Microsoft wykorzysta mechanizmy wirtualizacji do podzielenia kolejnej klienckiej wersji Windows na partycję usługową ("service partition"), która będzie kontrolować funkcje związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem systemu oraz jedną lub dwie partycje aplikacyjne, co już obecnie jest najczęściej stosowaną architekturą przy wirtualizacji serwerów platformy x86.

Tego typu rozwiązanie zostanie najprawdopodobniej wprowadzone pod koniec 2008 lub w 2009 roku, gdy na rynku pojawi się pierwsza istotna aktualizacja Windows Vista wprowadzająca moduł tzw. hypervisor, oprogramowanie zarządzające systemem operacyjnym i umożliwiające uruchamianie wielu jego instancji.