Visual Studio 2008 1.1 SDK

Microsoft udostępnił kolejną wersję zestawu dla deweloperów Software Development Kit (SDK) dla pakietu Visual Studio 2008 oznaczoną numerem 1.1.

Visual Studio 2008 1.1 SDK zawiera narzędzia, przykłady oraz dokumentację niezbędną deweloperom podczas tworzenia, testowania i wdrażania rozszerzeń dla pakietu Visual Studio 2008 Service Pack 1. Zestaw SDK wykorzystać można także w celu utworzenia środowiska narzędzi bazujących na powłoce Visual Studio 2008 SP1.

Najważniejszą nowością jest integracja narzędzi, języków oraz innych funkcji zawartych w dodatku SP1 dla Visual Studio 2008. Poza tym wspomnieć warto o:

  • Znacznym zmniejszeniu rozmiaru paczek dystrybucyjnych Visual Studio Shell
  • Nowym edytorze drzewa XML i próbkach TFS
  • Podglądzie wydruku DSL
  • Uaktualnionej dokumentacji

Visual Studio 2008 1.1 SDK można zainstalować w środowisku Visual Studio 2008 Standard Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub lepszym. Visual Studio 2008 Express Edition nie jest obsługiwane. Nowy zestaw Software Development Kit pobrać można z serwerów Microsoftu (rozmiar pliku 109,2 MB).

Więcej informacji: Visual Studio Extensibility (w j. ang.)


Zobacz również