Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu

Wraz z najnowszą aktualizacją, Vivaldi osiąga nowy poziom dostosowywania przeglądarki – dzięki przenoszeniu i ukrywaniu przycisków na paskach narzędzi, użytkownicy mogą od teraz zbudować swój własny interfejs,


Swoją premierę ma wersja 2.4 przeglądarki Vivaldi, która dostosowywanie pasków narzędzi wprowadza na nowy, wyższy poziom. Unikalna funkcjonalność pozwala użytkownikom z łatwością ukrywać lub przenosić przyciski, także pomiędzy wybranymi paskami narzędzi. Vivaldi 2.4 udostępnia nowe sposoby zarządzania i uzyskiwania dostępu do zakładek, możliwość korzystania z wielu profili użytkowników oraz pozwala im wykonywać proste obliczenia przy użyciu nowego, wbudowanego kalkulatora.

Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu

„Naszym celem zawsze było uczynienie Vivaldiego najbardziej konfigurowalną przeglądarką na świecie”, mówi Jon von Tetzchner, dyrektor generalny Vivaldi Technologies. „Dzisiejsza aktualizacja jest kolejnym dużym krokiem w tym kierunki, dzięki czemu użytkownicy mogą zrobić więcej przy mniejszym wysiłku, w najbardziej intuicyjny i kreatywny sposób”.

Vivaldi - paski narzędzi

Paski narzędzi mają wpływ nie tylko na to, jak przeglądarka wygląda, ale również na to, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. W przeglądarce Vivaldi, użytkownicy mogą od teraz konfigurować paski narzędzi zgodnie ze swoimi codziennymi potrzebami i uzyskać łatwy, natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Wykonany pewien czas temu pierwszy krok w dziedzinie dostosowywania pasków narzędzi dał użytkownikom możliwość usuwania przycisków nawigacyjnych i wyświetlania tylko tych potrzebnych.

Vivaldi wprowadza jeszcze więcej tego typu udogodnień i prezentuje teraz zupełnie nową gamę opcji dostosowywania paska adresu i paska stanu. Nowa aktualizacja daje użytkownikom możliwość przenoszenia przycisków pomiędzy wybranymi paskami narzędzi – takimi funkcjami może się pochwalić wyłączenie przeglądarka Vivaldi. Przechwytywanie obrazu czy rozmieszczanie kart mogą teraz zostać umieszczone obok przycisku „Wstecz” - może tam równie dobrze umieścić przycisk odświeżania.

„Dostosowywanie pasków narzędzi jest potężną funkcjonalnością – o wiele bardziej potężną, niż może się wydawać. Od teraz interfejs przeglądarki Vivaldi jest w pełni konfigurowalny, dzięki całkowicie przeprojektowanym przyciskom”, mówi Henrik Helmers, projektant w Vivaldi, który intensywnie pracował na tą funkcją. „Odświeżyliśmy także same ikony na paskach narzędzi, które są teraz jeszcze bardziej spójne i przyjazne. Wszystkie te zmiany stanowią podstawę dla kolejnych funkcji i dalszych opcji konfiguracyjnych w przyszłości”.

Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu

Przeciąganie przycisku "odśwież"

Kilka minut majsterkowania może przemienić interfejs przeglądarki Vivaldi z rozbudowanego na minimalistyczny i odwrotnie, dając użytkownikom pełną kontrolę nad kwestiami kreatywnymi. Oto jak:

  • przytrzymaj klawisz „Shift” podczas przeciągania przycisku i w prosty sposób przenieś go na pasek adresu lub pasek stanu.
  • aby zresetować paski narzędzi do ich domyślnych ustawień, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Dostosuj → Przywróć domyślne”. Możesz także przejść do: „Ustawienia → Wygląd → Wygląd okna → Konfiguracja pasków narzędzi” i kliknąć przycisk resetowania odpowiedniego paska narzędzi.

Vivaldi - pasek zakładek

Nowa edycja Vivaldi wprowadza kolejne użyteczne sposoby zarządzania i dostępu do zakładek, które użytkownicy z pewnością docenią.

Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu
  • Dodaj zaznaczone karty do zakładek: Vivaldi dodaje kolejną przydatną funkcję do szybkiego tworzenia folderów zawierających kolekcję powiązanych ze sobą kart. Jest to przydatne na przykład, gdy użytkownik szuka najkorzystniejszej opcji zakupu na wielu stronach internetowych. Dzięki zapisaniu zaznaczonych lub powiązanych ze sobą kart, użytkownik może do nich powrócić w późniejszym terminie, nawet korzystając z innego komputera (dzięki synchronizacji zakładek).
  • Zaznacz karty (klikając z klawiszem „Shift” lub „Ctrl”) i dodaj je do zakładek za pomocą menu kontekstowego (prawy klawisz myszy), Szybkich poleceń lub własnego zdefiniowanego skrótu klawiszowego. Karty zostaną dodane do folderu opatrzonego bieżącą data, który użytkownik może przeglądać przy użyciu menedżera zakładek.
  • Obsługa menu kontekstowego wewnątrz folderów na pasku zakładek została dodana w systemie Windows i Linux. Dzięki nowej aktualizacji, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich wszystkich zakładek w folderach z poziomu menu kontekstowego.

Vivaldi - profile użytkowników

Od teraz użytkownicy mogą tworzyć wielu „użytkowników” bez konieczności przelogowywania się na inne konto w systemie operacyjnym lub utrzymywania wielu instalacji przeglądarki Vivaldi. Każdy profil zawiera osobny zestaw rozszerzeń, zakładek, Szybkiego wybierania, ciasteczek, historii itd. Użytkownicy mogą również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zachowywała się inaczej w zależności od wybranego profilu. Kiedy lista profili została już zdefiniowana (na przykład „Praca”, „Dom”, „Dzieci” itp.), użytkownicy mogą dostosować każdy z nich tak, jak chcą, włączając w to różne motywy i ustawienia pasków narzędzi. Nawet sposób sterowania przeglądarką może różnić się w zależności od wybranego profilu (np. różne gesty myszy czy skróty klawiszowe).

Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu

Przełączanie się pomiędzy profilami jest tak proste, jak kliknięcie przycisku profili znajdującego się w prawej części paska adresu. Klikając w niego, można uzyskać dostęp do wszystkich skonfigurowanych profili. W celu utworzenia nowego profilu wystarczy skorzystać z dostępnego w tym miejscu menedżera profili. Użytkownicy mogą włączyć/wyłączyć i zarządzać swoimi profilami przechodząc do: „Ustawienia → Pasek adresu”. Profile mogą być synchronizowane – każdy stworzony profil może być dostępny na wielu komputerach przy użyciu różnych kont Vivaldi.

Vivaldi - wbudowany kalkulator i inne usprawnienia

Możesz wykonywać proste obliczenia w Szybkich poleceniach. Wbudowany kalkulator został dodany do Szybkich poleceń, dzięki czemu wykonywanie prostych obliczeń jest proste i wygodne. Wystarczy nacisnąć klawisz F2, aby otworzyć Szybkie polecenia, a tam pasku wprowadzić równanie, nacisnąć Enter, a wynik zostanie skopiowany do schowka.

Vivaldi - nowa edycja przeglądarki umożliwia budowanie własnego interfejsu

Oczywiście to nie wszystkie nowości wprowadzone wraz z nową wersją. Oto kilka innych wartych uwagi ulepszeń (w tym kilka próśb samych użytkowników):

  • większa kontrola nad tworzeniem grupy kart - użytkownicy mogą teraz w ustawieniach przeglądarki wyłączyć lub włączyć opcję tworzenia grupy kart poprzez przeciągnięcie oraz dostosować opóźnienie grupowania po upuszczeniu karty, co pozwoli uniknąć przypadkowego utworzenia grupy kart.
  • zmień nazwę grupy kart podwójnym kliknięciem, aby zorganizować i uzyskać dostęp do stron o podobnej treści, niezależnie od tego, czy są to podróże, zakupy czy media społecznościowe.
  • gdy użytkownik zaznaczy tekst na stronie i użyje menu kontekstowego do wyszukania go, wyniki mogą być od teraz otwierane w nowej karcie w tle (Ustawienia → Wyszukiwanie).

Plik instalacyjny możesz pobrać z naszego serwera:

Kliknij tutaj, aby pobrać Vivaldi 2.4 w wersji 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Vivaldi 2.4 w wersji 64-bit

Jeżeli już używasz Vivaldi, kliknij na ikonkę przeglądarki w lewym, górnym rogu i wybierz opcję Pomoc, a następnie opcję Sprawdź dostępność aktualziacji.