VoIP: duży potencjał przy wielu obawach

Według badań przeprowadzonych przez IDC większość małych i średnich firm odnosi się sceptycznie do używania telefonii internetowej, głównie ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem takich połączeń. W Polsce dodatkowym czynnikiem ograniczającym popularność korzystania z tańszych połączeń sieciowych jest brak wiedzy zwykłych użytkowników na ten temat - według danych OBOP aż 88 proc. Polaków nie wie, czym jest Voice over IP.

Analitycy IDC przeprowadzili badania na grupie 350 respondentów z kręgów biznesowych. W ankietach wykonanych na zlecenie Computing Technology Industry Association brano pod uwagę opinię osób z szeroko pojętej branży IT, pracujących w małych i średnich firmach (poniżej 500 zatrudnionych). Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że wśród tej grupy odbiorców telefonia internetowa nie cieszy się dużym powodzeniem. Ponad 80 proc. respondentów przyznało, że najbardziej ufa telefonii tradycyjnej. Na dalszych miejscach znalazły się usługi bezprzewodowe (Wi-Fi - 60 proc.) oraz Voice over IP (50 proc.). Ponad 10 proc. ankietowanych przyznało, że ich wątpliwości dotyczące telefonii internetowej (głównie odnoszące się do sposobów zabezpieczania połączeń VoIP przed podsłuchem) są na tyle duże, że w najbliższych latach nie będą oni nawet rozważać jej wdrożenia w swoich firmach. Należy zauważyć, że jedna trzecia wśród największych sceptyków doświadczyła w ostatnich latach ataków sieciowych (Internet) i bezpośrednio przekłada ten fakt na kwestie związane z VoIP.

Mimo obecnej sytuacji jest niemal pewne, że w przyszłości telefonia internetowa w firmach będzie szeroko używana. Jak twierdzą specjaliści należy jedynie przekonać dyrektorów wielu spółek, że VoIP jest łatwe w obsłudze i przynosi wymierne korzyści finansowe. Według badań te dwie kwestie są najważniejszymi czynnikami, branymi pod uwagę przy wyborze systemu telekomunikacyjnego (odpowiednio: 68 proc. i 62 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na te aspekty). Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw, które już wdrożyło VoIP zanotowało znaczące obniżki kosztów obsługi połączeń telefonicznych. Podobny odsetek zdaje sobie sprawę z wartości biznesowej telefonii internetowej. W porównaniu do podobnych badań z 2005 r. wzrosła liczba spółek, które nie chcą oddawać swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w outsourcing. Dwa lata temu jedynie jedna trzecia respondentów chciała samodzielnie zarządzać własną siecią telekomunikacyjną, obecnie zaś odsetek ten wzrósł dwukrotnie.

Popularność telefonii internetowej nie jest obecnie zbyt duża również wśród odbiorców indywidualnych. Według analiz OBOPu, dokonanych w listopadzie ub. r. na zlecenie operatora VoIP (spółka IPFON) jedynie 1 proc. Polaków korzysta z tanich lub darmowych połączeń sieciowych. Badania przeprowadzone na grupie 1003 osób powyżej piętnastego roku życia wykazały, że 6 proc. z nas posiada wiedzę na temat telefonii internetowej, 5 proc. kiedykolwiek spotkało się z istnieniem akronimu VoIP, a aż 88 proc. nie ma żadnego pojęcia na ten temat. Wśród grupy osób, które wiedzą cokolwiek na temat telefonii internetowej, tylko 40 proc. wie, że można korzystać z jej zalet również za pomocą zwykłego aparatu telefonicznego i mieć normalny numer stacjonarny z dowolnej strefy numeracyjnej, przy dodatkowej funkcjonalności, jaką jest brak konieczności włączania komputera.

Według OBOPu najwięcej użytkowników VoIP jest w grupie osób młodych (do 29 lat) oraz tych z przedziału wiekowego 40-59 lat. Są to zwykle ludzie dobrze wykształceni, zajmujący samodzielne stanowiska lub prowadzący działalność gospodarczą. Najmniej zaznajomieni z telefonią internetową są emeryci, renciści, rolnicy oraz ludzie gorzej wykształceni z małych miejscowości. Jak twierdzi Przemysław Siwek, dyrektor rozwoju IPFON, istnieje spora część odbiorców indywidualnych, która nie jest świadoma tego, że mimowolnie korzysta z zalet VoIP (np. poprzez funkcję połączeń głosowych za pomocą komunikatorów internetowych). Dodatkowo niski poziom wiedzy użytkowników, dotyczący właściwości Voice over IP, jest potencjalnie dużym polem do popisu dla wielu polskich operatorów sieci IP.