W 2008 pakietowa unifikacja dystrybucji Linuksa?

Niewykluczone, że już wkrótce skończy się pakietowa fragmentacja systemów spod znaku pingwina. Free Standards Group na początku 2008 roku ma zamiar udostępnić API, które pozwoli na ujednolicenie instalatorów aplikacji i formatów paczek (RPM, DEB itp.) wśród wszystkich dystrybucji na rynku.

Jak pisze portal Linux.com, jednym z największych problemów producentów oprogramowania jest zawsze konieczność stworzenia olbrzymiej liczby paczek dla rozmaitych dystrybucji na rynku: SUSE 9.2, 10.0, 10.1, 10.2, Fedory Core 5, 6, Ubuntu 6.06 itp.

W środowisku Microsoftu sytuacja jest diametralnie odmienna: jeden i ten sam instalator zadziała zarówno w Viście, jak i Windows NT4, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, nawet w Windows 95.

Dotychczas w ramach standardu LSB promowano użycie formatu RPM. Postanowiono jednak, że konieczne jest stworzenie nowego interfejsu programowania (API), który pozwoliłby na aktualizację starych reguł. Wiadomo, że nie powstanie nowy format paczek - bo prawdopodobnie nie zgodziliby się nań deweloperzy żadnej większej dystrybucji.

API działałby jak pomost między systemem a pakietem. Wykrywałby wersję dystrybucji Linuksa i wymuszałby skopiowanie bibliotek oraz plików wykonywalnych w określone miejsca - podobnie jak polecenie alien w systemach bazujących na Debianie.

Warto zajrzeć: "Linux Standard Base plans cross-format package API" (w języku angielskim)