W 2010 prawie wszyscy będą "w zasięgu"

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Intelecon Research na zlecenie GSM Association, w 2010 roku 90 procent mieszkańców naszej planety będzie w zasięgu sieci GSM/UMTS. Aktualnie sieci te obejmują 80 procent zamieszkanej powierzchni Ziemi, podczas gdy w 2000 roku w ich zasięgu znajdowało się 40 procent ludzi.

Mimo dobrego zasięgu obejmującego tereny zajmowane przez ok. dwie trzecie całej ludzkiej populacji, z telefonii GSM korzystają zaledwie dwa miliardy ludzi - abonentów byłoby więcej, ale najpierw rządy musiałyby zrezygnować z podatków i opłat, którymi objęte są rozmowy przez telefony komórkowe (co wpłynęłoby na obniżkę cen za połączenia).

Co więcej: gdyby organy sterujące państwami doinwestowały operatorów sieci GSM zamiast wykładać dodatkowe środki na przeciąganie kabla telefonicznego do obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, w ciągu najbliższych czterech lat niemal 100 procent mieszkańców naszej planety byłoby w zasięgu sieci przynajmniej jednego operatora!