W 2015 roku na świecie będzie ponad 300 mln inteligentnych liczników energii

Według analityków firmy Berg Insight ilość zainstalowanych inteligentnych liczników energii będzie rosła w latach 2009-2015 w tempie 31,1 proc. kwartalnie. W ten sposób w 2015 roku ich liczba ma sięgnąć 302,5 mln sztuk.

Obecnie penetracja rynku inteligentnych urządzeń mierzących zużycie energii wynosi ok. 15-20 proc. w Europie i Ameryce Północnej, w 2015 r. ma sięgnąć poziomu 50 proc. Przewiduje się, że region Azji i Pacyfiku zmieni ten wskaźnik z poziomu ok. 1 proc. obecnie do 25 proc.

W połowie drugiej dekady XXI wieku większość sprzedawanych liczników energii w najbardziej rozwiniętych krajach powinna być już wyposażona w zaawansowane funkcje i możliwość łączenia ich w sieć. Według firmy Berg Insight ten wzrost będzie kontynuowany, w drugiej połowie dekady, aż na wielu rynkach dojdzie do poziomu 100 proc. w 2020 r.

Analitycy zidentyfikowali wiele czynników, które będą miały wpływ na rozwój poszczególnych rynków: rosnąca potrzeba wydajności sektora energetycznego, wdrażanie przepisów związanych z oszczędzaniem energii, jej odnawialnymi źródłami i bezpieczeństwem dostaw. Rządy poszczególnych państw odgrywają kluczową rolę w adaptacji inteligentnych liczników energii, poprzez zorientowane na przyszłość polityki energetyczne.

Wiele krajów europejskich wprowadziło prawo nakazujące ogólnokrajową wymianę mierników przed końcem obecnej dekady. W USA federalne dotacje do projektów związanych z inteligentną siecią, są jedną z najważniejszych inicjatyw dla sektora energetycznego w pakiecie stymulacyjnym Baracka Obamy. We wschodniej Azji rządy mają bezpośredni wpływ na rozwój sektora poprzez kontrolowane przez państwo spółki z tej branży. Chiński Narodowy Operator Sieci Energetycznej i południowokoreański KEPCO ogłosiły plany stworzenia inteligentnych sieci przed rokiem 2020.

Według Tobiasa Ryberga, starszego analityka z Berg Insight, który jest autorem raportu dotyczącego tego rynku, inteligentne liczniki energii są już obecnie globalnie zaakceptowaną, dojrzałą technologią. Na całym świecie widać jak bardzo IT i telekomunikacja zmieniły branżę mierniczą - od mechanicznych urządzeń obługiwanych przez ludzi do bezprzewodowej sieci, hurtowni danych i kompleksowej integracji.

Kolejny krok w adaptacji nowej technologii spowoduje jeszcze większą transformację sektora energetycznego - dostęp do szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym zmieni sposób generowania, dostarczania i konsumowania energii.