W Chinach będą udostępnione online informacje o więźniach

W prowincji Guangdong zostanie wprowadzony ciekawy eksperyment. Każdy przestępca osadzony w tamtejszych więzieniach będzie miał swój profil online, który będą mogli odwiedzać jego krewni.

Profil ten nie będzie umożliwiać kontaktu on-line, a więzień nie będzie mieć wpływu na wprowadzane tam dane. Jego rodzina będzie mogła sprawdzić stan zdrowia osadzonego, czym się zajmuje (np. czy został odesłany do pracy w ramach wykonywania kary), a także jak wiele pieniędzy wydaje. Chińska agencja Xinhua podaje, że pilotażowy program obejmie 130 tysięcy skazańców do końca bieżącego roku. Na terenie prowincji znajduje się ponad dwadzieścia pięć zakładów penitencjarnych, jednak nie podano, jaki procent więźniów stanowi wspomniane 130 tysięcy.

Jeżeli eksperyment w prowincji uda się, rozwiązanie to może zostać wprowadzone w innych rejonach kraju. Chiński system więzienny jest dość krytykowany przez obrońców praw człowieka, a władze Kraju Środka powoli zaczynają wprowadzać zmiany - w 2009 roku przeprowadzona została specjalna kampania na rzecz wyeliminowania zgonów z "przyczyn nienaturalnych" w chińskich więzieniach oraz obozach pracy.