W Eurolandzie wciąż trudno o pracę

Bezrobocie w strefie euro pozostaje wysokie, mimo dobrych wyników gospodarczych Eurolandu.

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w sierpniu br. stopa bezrobocia po uwzględnieniu czynników sezonowych pozostała bez zmian, na poziomie 10,1%. Oznacza to, że 15,87 mln osób pozostawało bez pracy.

Najwyższe bezrobocie nęka Hiszpanię - 20,5%, zaś w Niemczech nieco spadło, do 6,8%.

Zobacz również:

  • LinkedIn zhakowane! 93% użytkowników zagrożonych