W Europie spada zatrudnienie

W Unii Europejskiej w pierwszym kwartale br. zlikwidowanych zostało ok. 1,9 mln miejsc pracy - wynika z danych Eurostatyu, europejskiego biura statystycznego.

Spadł popyt na towary i usługi zarówno w Europie jak i na rynkach eksportowych, zmusza to firmy do cięcia zatrudnienia. Poziom bezrobocia jest najwyższy od 10 lat.

W I kw. 2009 r. liczba zatrudnionych w Unii Europejskiej spadła o 0,8% w porównaniu z IV kw. 2008 r. - jest to największy spadek od początku zbierania danych przez Eurostat, czyli od 1995 roku.

W krajach strefy euro liczba pracowników także spadła o 0,8%, w porównaniu z poprzednim kwartałem - zniknęło 1,2 miejsc pracy.

W I kw. br. pracę w Unii Europejskiej miało 223,8 mln osób, z czego 146 mln w Eurolandzie.

W Polsce zatrudnienie w I kw. br. spadło o 1% w skali rocznej. W IV kw. 2008 r. wzrosło o 3% w skali rok do roku. Dla porównania, na Węgrzech w I kw. br. odnotowano 3-proc. spadek zatrudnienia w skali rocznej, na Litwie 5,1-proc, w Estonii 7,2-proc, a na Łotwie - 8,2-proc. Najlepiej w naszym regionie radziły sobie Czechy, tam zatrudnienie spadło o 0,7%.