W Nowym Roku więcej za Unią

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop, w styczniu za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiadało się 68% ankietowanych. Przybyło zwolenników integracji, ale i osób niezdecydowanych.

W analogicznym badaniu przeprowadzonym przez firmę badawczą w grudniu ub. roku za przystąpieniem Polski do UE opowiadało się 64% badanych. W styczniu zmalała liczba przeciwników integracji – z 25% w grudniu do 17% w styczniu. Wzrosła za to liczba niezdecydowanych – z 10% w grudniu do 14% w styczniu.

Według Ipsos-Demoskop 47% ankietowanych dorosłych Polaków oceniało pozytywnie wynegocjowane przez rząd polski w Kopenhadze warunki akcesji. Przeciwnego zdania było 23% ankietowanych.

Badaniem, pomiędzy 10 a 13 stycznia 2003 r., objęto 959 dorosłych osób.