W Polsce coraz droższe auta

W ubiegłym roku średnie ceny detaliczne nowych samochodów wzrosły w Polsce o 12,3% o wynika z raportu Eurocarprice.com i PrciewaterhouseCoopers.

Ceny detaliczne samochodów w Polsce w ubiegłym roku wzrosły o 7,7% więcej niż na całym rynku europejskim, gdzie auta zdrożały średnio o 4,6% w 2003 roku.

Jak wynika z Europejskiego Indeksu Cen Nowych Samochodów, ceny nowych aut na polskim rynku w grudniu 2003 r. były o 16% niższe od średnich cen w strefie euro. Jednak największy wzrost cen detalicznych spośród wszystkich 19 państw objętych indeksem odnotowano właśnie w Polsce – aż o 12,3% w ciągu roku (dla porównania w Finlandii współczynnik ten wyniósł 0,2%).

„Chociaż niektóre europejskie rynki zanotują pewien wzrost w 2004 roku, jest mało prawdopodobne, że pod względem zysków zaspokoi on zwiększone oczekiwania producentów, jeśli nie będą miały miejsca podwyżki cen większe niż w poprzednich latach” – skomentował wyniki Robin Goodyer, dyrektor d/s operacyjnych eurocarprice.com.

„Za wzrostem średnich cen samochodów w ubiegłym roku kryje się przede wszystkim konieczność ujednolicenia przez producentów motoryzacyjnych cen aut na wszystkich rynkach przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w tym roku. Jeżeli ceny te nie zostaną ujednolicone na wszystkich rynkach unijnych, pojawia się element ryzyka: konsumenci będą poszukiwać samochodów w państwach oferujących najniższe ceny, co z kolei wywołałoby turbulencje na rynku motoryzacyjnym. Istnieją już dowody podejmowania przez niektóre firmy prób wejścia na rynek polski, aby odsprzedawać auta zakupione w Polsce na rynkach Unii Europejskiej. Ceny detaliczne nowych samochodów są w Polsce nadal niskie. Wynika to głównie z silnej pozycji euro wobec złotówki w okresie ubiegłych dwunastu miesięcy. Oznacza to, że pomimo znacznych podwyżek cen w ujęciu złotowym, podwyżki te nie były aż tak istotne jeżeli wyrazić je w euro” – uważa David Green z grupy motoryzacyjnej PricewaterhouseCoopers w Polsce.


Zobacz również