W Polsce najbiedniejsze regiony

Eurostat, europejskie biuro statystyczne, podał dane dotyczące produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca poszczególnych regionów obecnych krajów unijnych z 2003 roku. Regiony o najniższym wskaźniku należą do Polski.

Jak wynika z danych Eurostatu, regionalny PKB per capita w 25 obecnych unijnych krajach w 2003 roku wahał się między 33% średniej unijnej w lubelskiem do 278% w Londynie.

Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca był najwyższy w trzech regionach: Londyn (278% unijnej średniej), Bruksela (238% unijnej średniej) i Luksemburg (234% unijnej średniej). Wśród 37 regionów przekraczających wynik 125% unijnej średniej, 7 należało do Niemiec, po 6 do Włoch i Wielkiej Brytanii, 5 do Holandii, 3 do Austrii, po 2 do Belgii i Finlandii. Hiszpania, Francja, Irlandia i Szwecja oraz Luksemburg miały po jednym takim regionie. Jedynym regionem w tej grupie spośród nowych państw członkowskich była czeska Praga (138%).

Wszystkie regiony o najniższym przychodzie PKB na mieszkańca w 2003 r. należały do Polski: lubelskie i podkarpackie (33% unijnej średniej), podlaskie (36%), świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i opolskie (37%). Wśród 60 regionów o PKB per capita niższym od 75% unijnej średniej, 16 leżało w Polsce, 7 w Czechach, 6 na Węgrzech, po 5 w Grecji i we Włoszech, po 4 w Niemczech, Francji i Portugalii, 3 na Słowacji, po 2 w Hiszpanii, na Łotwie, Litwie i Malcie.