W Polsce znów najwięcej bezrobotnych

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, bezrobocie w strefie euro wyniosło w czerwcu br. średnio 8,7%, czyli bez zmian wobec maja, a w całej Unii Europejskiej 8,8%. Po raz kolejny najwyższą stopę bezrobocia odnotowała Polska - 17,6%.

Podane wyniki uwzględniają czynniki sezonowe. W czerwcu 2004 roku bezrobocie wyniosło 8,9%. We wszystkich 25 krajach unijnych stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu br. średnio 8,8% (podobnie jak w maju) i o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Najniższą stopę bezrobocia miała Irlandia (4,3%), Wielka Brytania (4,7% w kwietniu), Dania (4,8%), Holandia (4,8%), Austria (5,1%). Najwyższa stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej była w Polsce (17,6%), na Słowacji (15,4%), w Grecji (9,9% w marcu), Hiszpanii (9,7%) i Niemczech (9,5%).

W ciągu roku wśród wszystkich krajów UE, w 15 bezrobocie spadło, w 3 pozostało na nie zmienionym poziomie, a w 7 wzrosło. Największy relatywny spadek bezrobocia odnotowała Litwa (11,2% w maju 2004 roku wobec 8,1% w maju 2005 roku), Estonia (odpowiednio 9,4% wobec 7,8%), Słowacja (18,4% wobec 15,4%), Hiszpania (11,1% wobec 9,8%) i Dania (5,4% wobec 4,8%). Najwyższy wzrost bezrobocia nastąpił w Luksemburgu i na Cyprze (z 4,8% w maju ub. r. do 5,4% w tym roku), na Węgrzech (5,8% do 6,3%) i w Portugalii (6,7% do 7,1%).

W czerwcu 2005 roku bezrobocie mężczyzn zmalało w porównaniu z czerwcem 2004 roku z 7,6% do 7,5% w strefie euro i z 8,1% do 7,9% w całej Unii. Stopa bezrobocia kobiet spadła z 10,6% do 10,3% w strefie euro i z 10,3% do 9,9% w UE25. Bezrobocie osób poniżej 25. roku życia wyniosło średnio 17,9% w strefie euro i 18,4% w całej Unii. Najniższy odsetek młodzieży bez pracy miała Dania (7%), Irlandia (8%) i Holandia (8,4%), najwyższy Polska (35,6%), Słowacja (25,7%) i Grecja (25% w marcu).

Eurostat szacuje, że w czerwcu br. w strefie euro było łącznie 12,7 milionów bezrobotnych, a w całej Unii 19 milionów.

Dla porównania w tym samym okresie bezrobocie w USA wynosiło 5%, a w Japonii 4,2%.


Zobacz również