W Rosji każą rejestrować hot spoty?

Sformowana w 2007 r. w Rosji organizacja ochrony mediów masowych, komunikacji i kultury będzie wymagać od użytkowników rejestracji urządzeń obsługujących interfejs komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi.

Obowiązek rejestracji dotyczyć ma m.in. sieci domowych, notebooków, smartfonów i urządzeń PDA. Używać takiego zarejestrowanego urządzenia lub sieci może tylko jego właściciel. Z Wi-Fi będzie można korzystać dopóki agencja nie cofnie na to zezwolenia. Proces rejestracji ma trwać nie dłużej niż 10 dni, przy czym zarejestrowanie hot spota będzie bardziej skomplikowane, wymagać będzie bowiem dołączenia przez wnioskującego większego pakietu dokumentów i certyfikatów technicznych.

Funkcjonowanie wszystkich sieci w Moskwie i Sankt Petersburgu ma być także przedmiotem akceptacji dwóch innych urzędów federalnych (być może chodzi o Federalną Służbę Bezpieczeństwa, spadkobierczynię KGB).

Agencję ochrony mediów masowych, komunikacji i kultury utworzono w 2007 r., łącząc dwie oddzielne struktury, sprawujące nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i mediami.

W większości krajów dostęp do technologii Wi-Fi jest nielimitowany. Zwykle ograniczeniom podlega moc sygnału nadajników. Propozycja nowych regulacji może dziwić jeszcze bardziej, jeśli przypomnimy sobie, że w lipcu 2007 r. władze Federacji Rosyjskiej usunęły przenośne urządzenia bezprzewodowe z listy urządzeń elektronicznych wymagających rejestracji.

Więcej informacji: TheOtherRussia.org


Zobacz również