W Sieci Stoenu

Stoen Info - spółka "córka" stołecznego dystrybutora energii elektrycznej Stoen zaoferuje w lutym usługi dostępu do Internetu.

Oferta dotyczy podłączenia do Internetu poprzez łącza radiowe i światłowodowe budynków wielorodzinnych. Oferta adresowana jest zarówno do odbiorców indywidualnych jak i developerów, spółdzielni mieszkaniowych oraz inwestorów. Połączenie z Internetem realizowane będzie za pomocą anteny i stacji bazowej przypisanej do budynku, a dalej do poszczególnych abonentów poprzez okablowanie.

Znajdujące się w ofercie ceny skalkulowano dla grup po 50 użytkowników w bloku (lub bloku i jego najbliższej okolicy). Nie znaczy to, że operator nie podłączy mniejszej liczby abonentów. W takim przypadku wzrośnie jednak koszt instalacji. Ostateczne koszty instalacji Stoen Info podawać będzie po wizycie ekipy technicznej.

Opłaty związane z instalacją i użytkowanie dostępu do Internetu:

- opłata instalacyjna - 500 zł + 22% VAT

- zakup karty sieciowej - 40 PLN + 22% VAT

- miesięczny abonament - 70 zł + 7% VAT.

Powyższe koszty skalkulowane zostały dla jednego użytkownika przy instalacji dla przynajmniej 50 lokali. Ostateczna cena podawana jest po wizycie ekipy technicznej.

W ramach powyższych opłat Stoen Info zapewnić ma doprowadzenie sieci do lokali, ciągły, nielimitowany dostęp do Sieci o przepsutowości co najmniej 2 Mbps (łącznie - dla całego budynku).

Więcej informacji:

http://www.stin.pl