W Unii spadło bezrobocie

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w maju br. bezrobocie w strefie euro spadło do 7,9%.

Jest to spadek o 0,1 punktu proc. w porównaniu z kwietniem. Największe bezrobocie nękało Francję (8,8%), zaś najniższe odnotowano w Holandii (3,9%).

We wszystkich krajach unijnych przeciętna stopa bezrobocia wyniosła w maju 8,2% (podobnie jak w kwietniu). Tradycyjnie najwyższe bezrobocie było w Polsce (16,4%), na drugim miejscu znalazła się Słowacja (15,5%). Bezrobocie w Czechach wyniosło 7,4%, a na Węgrzech 7,3%.

Dla porównania w USA stopa bezrobocia w maju br. wyniosła 4,6%.