W boju o klienta


Popularni komórkowi

Operatorzy telefonii komórkowej wiedzą, o co walczyć. Znaczny wzrost przychodów trzech działających operatorów komórkowych w 1998 r. (o ponad 100%) był związany z ponad dwukrotnym zwiększeniem liczby ich abonentów. Na koniec 1996 r. było ich jedynie 230 tys. Dwa lata później już ponad 2 mln. W I półroczu tego roku liczba osób korzystających w Polsce z telefonii komórkowej przekroczyła 3 mln.

Przyrost abonentów sieci komórkowych w Polsce jest najszybszy w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Już w tym roku przekroczyli oni zakładaną w koncesji liczbę abonentów (1,2 mln w każdej z sieci GSM 900). Ucierpieli na tym jednak operatorzy sieci przywoławczych. Ich przychody w 1998 roku - po raz pierwszy w historii - zmniejszyły się średnio o 20-30%.

Rynek telefonii komórkowej stał się na tyle popularny, że Elektrim postanowił w połowie tego roku zwiększyć swoje zaangażowanie w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Firma przeznaczyła 618 mln USD na przejęcie od BRE Banku i Kulczyk Holding 15,8% udziałów w Erze GSM. Oznacza to, że wartość PTC - w trzecim roku działalności - szacowana jest na prawie 4 mld USD. Warszawski holding przejął ponadto Carcom Warszawa, który posiada 1,9% akcji Ery. Po zakończeniu transakcji Elektrim zwiększył swój pakiet w Erze GSM z 34,1 do 51% (włączając w to 1,1% udziałów należących do spółki Elektrim-Autoinvest).

<hr>

Kalendarium operatorów GSM i ich potyczek z TP S.A.

Luty 1996 r. - Minister Łączności przyznał dwie koncesje na budowę cyfrowych sieci telefonii komórkowej GSM. Otrzymały je: Polkomtel (Plus GSM) i Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM).

Sierpień 1996 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego koncesje Ministra Łączności dla spółek Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel. Kwestionowane są zakazy wykorzystywania innych istniejących linii transmisyjnych niż Telekomunikacji Polskiej czy łączenia wewnętrznych elementów sieci (m.in. stacji bazowych i central) bez udziału TP SA. Zdaniem RPO, zapewnia to tej ostatniej monopolistyczną pozycję na rynku.

16 września 1996 r. - rozpoczyna działalność sieć Ery GSM. Dwa dni później TP SA zawiera wstępną umowę o wzajemnych rozliczeniach.

1 października 1996 r. - sieć Plus GSM zaczyna działalność bez podpisanej z TP SA umowy o rozliczeniach międzyoperatorskich.

Grudzień 1996 r. - Polkomtel zwrócił się do Ministra Łączności o pomoc w ustaleniu opłat za połączenia między swoją siecią a siecią Telekomunikacji Polskiej SA.

Kwiecień 1997 r. - TP SA odcina sieć Plus GSM od sieci operatorów zagranicznych.

Kwiecień 1997 r. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Telekomunikację Polską SA karę w wysokości 1 mln zł za odcięcie sieci Plus GSM od połączeń międzynarodowych.

Listopad 1997 r. - Sąd Antymonopolowy oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej SA od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazującej jej zaniechanie nadużywania pozycji monopolistycznej. Zmniejszył jednak nałożoną na Telekomunikacje karę z 1 mln do 250 tys. zł.

Grudzień 1997 r. - Sąd Antymonopolowy nakazał Telekomunikacji Polskiej SA obniżyć opłaty pobierane od innych operatorów za dzierżawę łączy cyfrowych do poziomu stosowanego przez firmy telekomunikacyjne w krajach Unii Europejskiej. Korzystają z nich m.in. operatorzy sieci komórkowych Era GSM i Plus GSM.

Marzec 1998 r. - Polkomtel SA i Tel-Energo SA podpisały umowę o współpracy i zasadach rozliczeń. Za dzierżawę łączy od Tel-Energo Plus GSM będzie płacił średnio o 50-60% mniej niż od Telekomunikacji Polskiej SA.

Kwiecień 1998 r. - Naczelny Sąd Administracyjny po raz drugi uchylił monopolistyczne warunki koncesji Ministra Łączności dla operatorów telefonii komórkowej GSM. Polegają one na zmuszaniu operatorów sieci GSM do zawierania umów na dzierżawę łączy tylko z TP SA.

Sierpień 1998 r. - Polkomtel SA podpisał dwie umowy o współpracy z innymi firmami telekomunikacyjnymi: Netią Telekom SA i Telefonią Lokalną SA. Dotyczą one m.in. bezpośredniego połączenia sieci, prowadzenia wzajemnych rozliczeń, jak również dzierżawy łączy telekomunikacyjnych i masztów antenowych.

Grudzień 1998 r. - Po ponad 2 latach negocjacji Polska Telefonia Cyfrowa i Telekomunikacja Polska SA podpisały umowę o współpracy i wzajemnych rozliczeniach.

Luty 1999 r. - Polkomtel SA podpisał umowę o wzajemnych rozliczeniach z Telekomunikacją Polską SA.

Marzec 1999 r. - Era i Plus wystąpiły o zniesienie monopolu TP SA. Operatorzy sieci telefonii komórkowej tłumaczą, że nie mogą świadczyć usług swoim klientom poza krajem ze względu na powtarzające się awarie łączy międzynarodowych TP SA.