W cyfrowym ujęciu

Aparaty cyfrowe stają się coraz bardziej modne. Nic dziwnego - są coraz tańsze i oferują coraz lepszą jakość fotografii. Poniżej zamieszczamy zestawienie 40 najlepszych modeli.

Aparaty cyfrowe stają się coraz bardziej modne. Nic dziwnego - są coraz tańsze i oferują coraz lepszą jakość fotografii. Poniżej zamieszczamy zestawienie 40 najlepszych modeli.

Wyróżnienie za jakość - Nikon Coolpix 4500 zapewnia największe możliwości ręcznego ustawiania parametrów ekspozycji. Oprócz tego kusi doskonałą jakością fotografii. Bardzo dobrze oddaje kolory przy zachowaniu dużej ostrości.

Wyróżnienie za jakość - Nikon Coolpix 4500 zapewnia największe możliwości ręcznego ustawiania parametrów ekspozycji. Oprócz tego kusi doskonałą jakością fotografii. Bardzo dobrze oddaje kolory przy zachowaniu dużej ostrości.

Aparaty cyfrowe coraz śmielej ruszają na podbój sklepowych półek. Pojawiają się w sklepach ze sprzętem elektronicznym, hipermarketach, no i oczywiście w sklepach internetowych. Przecież coraz więcej przemawia za tym, aby wybrać cyfrowy model. Dysponując takim cackiem, nie musisz wydawać fortuny na filmy i wywoływanie. Nawet gdy zechcesz mieć konwencjonalne odbitki na papierze fotograficznym, będą kosztowały niemal tyle samo, co odbitki z negatywu. Oprócz tego nie musisz wywoływać całego filmu, możesz wybrać tylko najbardziej udane ujęcia.

Cyfrowe fotografie są łatwiejsze do przechowywania. Zapomnij o pożółkłych i pozwijanych zdjęciach z pozaginanymi narożnikami i śladami palców. Nie musisz też kupować albumów i marnować cennego czasu na skrupulatne wklejanie pojedynczych fotek. Ciągły wzrost jakości obrazu i spadek cen sprawiły, że fotograficzne porzuciły wizerunek gadżetów dla entuzjastów nowinek technicznych. Stały się poważną konkurencją tradycyjnej analogowej czeredy.

Jednak bogata oferta utrudnia potencjalnym nabywcom wybór właściwego modelu. Poniższy materiał zawiera wyniki gruntownych testów, przeprowadzonych w renomowanym laboratorium naszego siostrzanego czasopisma PC-Welt w Niemczech. Z tego względu stanowi cenną pomoc w doborze aparatu. Jedynym kryterium doboru aparatów była cena - testowano wyłącznie modele z przedziału 250-1500 euro (ok. 1000-6000 zł). Testy nie obejmowały cyfrowych kamer wideo ani internetowych wyposażonych w funkcję fotografowania, ponieważ urządzenia tego typu są z założenia przeznaczone do innych celów. Porównywanie ich z cyfrowymi aparatami byłoby nieuprawnione.

Kategorie i oceny

Zwycięzca w kategorii jakości - Nikon Coolpix 2500 uzyskał najlepsze noty za jakość fotografii, choć spartańskie wyposażenie zapewniło mu dopiero trzeci medal w klasyfikacji łącznej. Na szczególną uwagę zasługuje odwzorowywanie kolorów.

Zwycięzca w kategorii jakości - Nikon Coolpix 2500 uzyskał najlepsze noty za jakość fotografii, choć spartańskie wyposażenie zapewniło mu dopiero trzeci medal w klasyfikacji łącznej. Na szczególną uwagę zasługuje odwzorowywanie kolorów.

Wszystkie aparaty biorące udział w testach poddano ocenie w pięciu kategoriach: jakość fotografii, łatwość obsługi, możliwości i wyposażenie, serwis, cena. Wynik końcowy tworzy suma odpowiednio wyważonych ocen w poszczególnych kategoriach. Największy, bo aż 40-procentowy udział w ocenie łącznej ma jakość fotografii. Udział wyposażenia i ceny wynosi po 20 procent, a łatwość obsługi ma 15-procentowy wpływ na ostateczną ocenę aparatów. Pozostałe 5 procent przypada na serwis. Gdy jeden z aparatów osiąga pierwsze miejsce w danej kategorii, pogarsza automatycznie oceny pozostałych kandydatów (tylko w tej kategorii), ponieważ oceny są normowane względem najlepszego aparatu, a pozostałe wyniki zostają odpowiednio przeskalowane.

Jakość fotografii - ostra ocena

Jakość tworzonych fotografii podlega po części subiektywnej ocenie, po części zaś laboratoryjnym pomiarom. Ocena subiektywna ma 40-procentowy wpływ na łączną ocenę jakości. Udział oceny obiektywnej sięga 60 procent. W ramach testów subiektywnych wykonano każdą cyfrówką kilka zdjęć w różnych warunkach. Następnie oceniono odwzorowywanie kolorów na fotografiach zrobionych z użyciem lampy błyskowej i bez. Oprócz tego sprawdzono ostrość na fotografiach dokonanych z małej odległości (tryb makro). Testujący przydzielił aparatom jedną z trzech ocen: dobry (25 punktów), przeciętny (12,5 punktu) i słaby (0 punktów). W dalszej kolejności badano ostrość na zdjęciach krajobrazowych, wystawiając oceny: dobry (15 punktów), przeciętny (7,5 punktu) i słaby (0 punktów). Na koniec zbadano testowe zdjęcia pod względem poziomu szumów, czyli wyraźnych przebarwień, występujących przede wszystkim w ciemnych miejscach fotografii. Za brak szumów przyznawano 10 punktów, 5 punktów za nieznaczne, 0 zaś za duże zakłócenia.

Jakość fotografii - wierne kolory

Obiektywna ocena jakości fotografii polega na pomiarach odwzorowywania kolorów. Wykonano je na podstawie wzorcowej tablicy Kodaka, która służy do kalibrowania aparatów cyfrowych i skanerów. Uprzednio sporządzono analizę kolorów na tablicy za pomocą spektrokolorymetru firmy X-Rite. W rezultacie otrzymano wartości L*a*b każdej z barw tabeli wzorcowej. Następnie fotografowano wzorzec każdym z testowanych aparatów. Nie ma rozdzielczości, którą oferowałyby wszystkie cyfrówki. Z tego względu wybierano tryb rozdzielczości najbardziej zbliżony do 1024x768 pikseli. Aby zapewnić każdemu aparatowi takie same warunki oświetlenia, za każdym razem używano dwóch halogenowych reflektorów Hedler Turbo Lux Profi, wyposażonych w filtry imitujące światło dzienne. Dzięki temu światło nie sprawiało wrażenia sztucznego, a testy mogły być przeprowadzone w warunkach podobnych do plenerowych. Do testów użyto statywu Vanguard VT-133.

Po wykonaniu wszystkich ujęć kopiowano je do komputera i poddawano analizie w Adobe 6.0. Za pomocą tego programu ustalano wartości L*a*b fotografii zrobionych do testu. Porównanie ich z wartościami wzorcowymi pozwalało ustalić stopień zgodności kolorów odwzorowanych na zdjęciach z rzeczywistymi. Zdecydowana większość modeli biorących udział w teście jest przeznaczona dla hobbystów, zatem nie wymagano idealnej zgodności kolorów. Jako dopuszczalne odchylenie każdego koloru przyjęto ±10 procent. Jeśli wynik pomiarów mieścił się w podanych granicach, był uznawany za strzał w dziesiątkę. Im więcej takich trafień, tym wierniej aparat odwzorowuje rzeczywiste kolory. Maksymalna liczba punktów w tej podkategorii wynosi 40. Oprócz odwzorowania barw badano odchylenia jasności i ewentualne przebarwienia (przeważanie barwy czerwonej, zielonej, niebieskiej i/albo żółtej). Do powyższych analiz użyto programu Adobe Photoshop. Im mniej stwierdzono niedociągnięć, tym więcej przyznano punktów (maksymalnie 5).

Co test to obyczaj

Testowanie takich urządzeń, jak aparaty fotograficzne czy kamery wideo, polega na poddawaniu ich dość złożonym procedurom testowym. Niestety, nie da się tego porównać do mierzenia wydajności elektronicznych podzespołów, jak karty graficzne czy płyty główne, których ocenę może wygenerować benchmark. Aby ocenić możliwości i jakość urządzeń "łapiących" obraz, należy wykonać wiele prób, które następnie zostają ocenione. Większość testów tego rodzaju sprzętu ocenia się subiektywnie, na podstawie wzrokowej oceny cyfrowych zdjęć. Jedynie niektóre cechy obrazu w warunkach redakcyjnych można zmierzyć i wydać w pełni obiektywną opinię. Tak jest na przykład w przypadku badania wierności odwzorowywanych barw. Powstało kilka standardów wzorców barwnych (m.in. tablice Gretag Macbeth czy Kodak Q-60), które składają się ze ściśle określonych, kolorowych pól. Producenci wzorców podają parametry każdego z pól, określając je w postaci szeregu danych RGB lub L*a*b. Na podstawie analizy zdygitalizowanych wzorników można precyzyjnie porównywać wierność odwzorowania przez cyfrówki kolorów oraz przystosowanie się do barwy zastanego oświetlenia. Inne cechy obrazu, takie jak ostrość czy poziom zakłóceń, musimy oceniać na podstawie wzrokowego porównania poszczególnych próbek. W zależności od tego, czy oceniający potrafi (lub potrafią) odróżnić obraz "optycznie ostry" od wyostrzonego elektronicznie, inaczej można ocenić zdjęcie. Określenie poziomu szumów czy przebarwień na zdjęciach portretowych lub krajobrazowych to też ocena mocno subiektywna. Wyliczając oceny końcowe, uwzględnia się również subiektywne oceny ergonomii obudowy cyfrówki. Każdy, w zależności od swoich doświadczeń zawodowych, może mieć skrajnie różne preferencje. Za przykłady niech służą wielkość i ciężar. Zawodowy fotograf będzie na ogół wolał duży i ciężki (a więc stabilny) aparat, dziennikarz fotografujący na konferencji wybierze cyfrówkę "do kieszeni".

Ze względu na różne potrzeby czytelników, kształtuje się odmienne podejście poszczególnych redakcji do oceny tych urządzeń. Osoby testujące, określając wagi poszczególnych elementów testu, starają się tak oceniać urządzenia, by jak najbardziej zbliżyć się do preferencji czytelnika. Wyżej wymienione przyczyny powodują, że cyfrówka x w teście jednej redakcji zajmuje miejsce trzecie, gdzie indziej piętnaste. Ze względu na to warto zapoznać się w z wynikami pracy naszych kolegów z Niemiec. Dziennikarze siostrzanego PC Welta testują sprzęt bardzo podobnie do nas. Jednak w ocenie końcowej uwzględniają także np. społeczne postrzeganie serwisu danej marki oraz cenę urządzenia.