W czym budżetować? W czym analizować?

Budżetowanie ma swoich zwolenników i przeciwników. Tych drugich jest chyba więcej, zwłaszcza latem i wczesną jesienią, czyli w czasie żniw budżetowych większości przedsiębiorstw. Wszyscy liczą: jedni naciągają, inni tną bezlitośnie. Cała przepychanka po to, żeby (wbrew ekonomii) zebrać dla siebie jak najwięcej kosztów i jak najmniej przychodów. Od tego przecież zależeć będzie wysokość wypłaconej w przyszłości premii.


Budżetowanie ma swoich zwolenników i przeciwników. Tych drugich jest chyba więcej, zwłaszcza latem i wczesną jesienią, czyli w czasie żniw budżetowych większości przedsiębiorstw. Wszyscy liczą: jedni naciągają, inni tną bezlitośnie. Cała przepychanka po to, żeby (wbrew ekonomii) zebrać dla siebie jak najwięcej kosztów i jak najmniej przychodów. Od tego przecież zależeć będzie wysokość wypłaconej w przyszłości premii.

Szczęśliwie się składa, że nie my sami jesteśmy wplątani w ten coroczny proces. Według CIMA<sup>1</sup> 99% firm w Europie sporządza budżety. Finansiści dziś więc nie pytają "czy budżetować?", ale zastanawiają się "w czym budżetować?". I bynajmniej nie chodzi o dylematy w stylu: w marynarce czy bez.

W czym budżetować? W czym analizować?

Struktura liczby wdrożeń poszczególnych rozwiązań specjalistycznych

Dostawcy systemów do budżetowania i analiz od kilku lat prześcigają się w kolejnych rozwiązaniach. Łączą systemy finansowe z danymi operacyjnymi, tak aby maksymalnie uprościć planowanie, prognozowanie, budżetowanie, podejmowanie decyzji i monitorowanie realizacji strategii. Dąży się do pełnej integracji wszystkich informacji, dbając o transparentność w oczach inwestorów i audytorów.

Grupowanie rynku dostępnych narzędzi

Podjęliśmy próbę analizy polskiego rynku narzędzi informatycznych do budżetowania i analiz, jako głównych elementów rozwiązań klasy Business Analytics (BA). Największą trudność sprawiło sklasyfikowanie oferowanych produktów. Posiadają one coraz bogatsze funkcjonalności i często trudno je jednoznacznie zakwalifikować do interesującej nas puli rozwiązań.

Dostępne narzędzia do budżetowania i analiz ostatecznie podzielono na dwie grupy:

1.specjalistyczne rozwiązania oferowane przez tradycyjnych dostawców skoncentrowanych głównie lub wyłącznie w obszarze budżetowania i analiz

2.narzędzia stanowiące moduły pakietów ERP/CPM/BPM<sup>2</sup>, dostarczane przez producentów tych pakietów i ich partnerów.

Dostawców pierwszej grupy rozwiązań cechuje doświadczenie w obszarze rozwiązań do budżetowania czy analiz, oparte na działających wdrożeniach u wielu klientów. Z punktu widzenia badania rynku tych konkretnych narzędzi są to następujące firmy:

W czym budżetować? W czym analizować?

Wdrożenia specjalistyczne

 • InForum Business Intelligence DomData sp. z o.o.,
 • Business Objects Polska sp. z o.o.,
 • Bonair SA,
 • Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA),
 • ComArch SA,
 • Controlling Systems sp. z o.o.,
 • Consorg sp. z o.o.,
 • GramSoftware sp. z o.o.,
 • Solemis Group SA,
 • TETA SA.

Niektórzy z tych dostawców mają w swojej ofercie systemy klasy ERP. Jednakże specyfika oferowanych przez nich rozwiązań do budżetowania i analiz jako rozwiązań samodzielnych, skoncentrowanych na analizowanym obszarze funkcjonalności BA, nie wskazywała na zasadność prezentacji w drugiej grupie rozwiązań, do której należą:

W czym budżetować? W czym analizować?

Wdrożenia modułów ERP

 • SAP (SAP Polska sp. z o.o.),
 • Oracle (Oracle Polska sp. z o.o.),
 • Cognos (Hogart sp. z o.o., S&T Services Polska sp. z o.o., Mineral Midrange, Sygnity SA i inne),
 • Codec (Codec Systems sp. z o.o.),
 • Microsoft (Microsoft sp. z o.o.),
 • Hyperion (Solver sp. z o.o.),
 • SAS (SAS Institute sp. z o.o.).

Ich silną stroną jest już pozyskana duża baza klientów korzystających np. z ERP. Jednolita technologia znacznie ułatwia integrację narzędzi do planowania i analiz z użytkowanymi systemami. Dostawcy ERP intensywnie poszerzają swoją ofertę o systemy Business Intelligence (zaawansowane analizy, w tym analizy statystyczne i data miting, raportowanie w oparciu o zapytania/kwerendy). Wciąż jednak proponowane przez dostawców ERP narzędzia BI nie są uważane za najlepsze w swojej klasie, chociaż intensywne nakłady na doskonalenie tych rozwiązań mogą stanowić zagrożenie dla tradycyjnych BI w przyszłości.

Grupa 1: Specjalistyczne rozwiązania do budżetowania i analiz

W przypadku specjalistycznych narzędzi do budżetowania i analiz obserwuje się tendencję do rozszerzania możliwości i tworzenia pełnego pakietu tych rozwiązań (np. poprzez przejęcia mniejszych firm). Dostawcy narzędzi dbają o możliwość integracji proponowanych rozwiązań z różnorodnymi innymi systemami.

Tabela 1 zawiera spis badanych firm oferujących specjalistyczne rozwiązania do budżetowania i analiz.

W czym budżetować? W czym analizować?

Struktura wdrożeń poszczególnych rozwiązań modułów ERP

Najwięcej kontrowersji może budzić ujęcie w tej grupie rozwiązań oferty firmy ComArch. Jako dostawca systemów ERP firma pozyskała już dużą grupę klientów, dla których wdrożenie modułów z obszaru budżetowania i analiz jest jedynie uzupełnieniem tego, co klient już posiada. Podobnie firma BPSC również opracowała autorski system ERP, chociaż oferowany przez BPSC system Impuls został wprowadzony na rynek dopiero w roku 2006. Dlatego też podczas analizy przyjrzymy się danym firm ComArch i BPSC oddzielnie od innych rozwiązań opisywanej grupy.

Pozostałe firmy wyszczególnione w tym zestawieniu również oferują systemy ERP, a dla spółki Teta jest to nawet główny obszar działalności. Jednakże ich narzędzia do budżetowania i analiz nie są modułem ERP i dlatego zostały zaprezentowane w grupie wyspecjalizowanych dostawców tego obszaru BA.

Główny element walki konkurencyjnej tych firm to możliwości integracji oferowanych narzędzi z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwach.