W grupie mądrzej

Szósta wersja Novell GroupWise, konkurenta duetu Exchange/Outlook firmy Microsoft, dostępna jest już w języku polskim.

Szósta wersja GroupWise, konkurenta duetu Exchange/Outlook firmy Microsoft, dostępna jest już w języku polskim.

Od poprzednika o numerze 5.5 różni się wieloma istotnymi ulepszeniami. GroupWise jest w tej chwili jedynym pakietem w swojej kategorii, który pozwala na łączenie się z serwerem za pomocą każdego urządzenia wykorzystującego protokół WAP, pagerów RIM oraz palmtopów. Klient GW może teraz pracować w trybie offline, dane zaś są buforowane na dysku lokalnym, a nie serwerze - w tle następuje jedynie ich aktualizacja i synchronizacja. Serwer obsługuje obecnie cztery razy większą liczbę klientów, przy czym zarządzanie systemem może się odbywać dzięki ConsoleOne i integracji z NDS eDirectory. Administratorzy otrzymali narzędzia do ograniczania wielkości wiadomości, załączników oraz list adresowych, jak również przestrzeni dyskowych (skrzynek) poszczególnych użytkowników lub całych urzędów pocztowych. Narzędzia kopii zapasowych pozwalają użytkownikom na odzyskiwanie poszczególnych utraconych wiadomości z plików kopii zapasowych, które mogą sami wykonać.

Po stronie klienta pojawiła się obsługa kont e-mail POP3 oraz IMAP4, a ponadto grup dyskusyjnych. Zdecydowanie poprawiono dostęp do serwera poprzez HTTP (z poziomu zwykłej przeglądarki WWW); nie różni się on funkcjonalnie niczym od zwykłego klienta, oferując e-mail, zadania, foldery, dostęp do dokumentów wraz z wyszukiwaniem, reguły, książki adresowe i publikowanie na stronach WWW.

Każdy agent GroupWise jest dostępny do NetWare 5.x i 6.x oraz do Windows NT i 2000 w cenie 130 dolarów za jednego użytkownika. Wprowadzono przy tym tańszą licencję, 30 dolarów, za użytkownika korzystającego z dostępu przez WWW lub bezprzewodowego (bez programu klienta).

Informacje: Novell GroupWise 6 PL, www.novell.pl