W grupie raźniej


Testy praktyczne

W praktyce nader rzadko zdarzają się tak intensywne operacje odczytu i za-pisu danych, jak symuluje tecBench Disk Benchmark. Dlatego po programie obowiązkowym w postaci testów syntetycznych (patrz wyżej) nastąpił program wolny, w którym poddaliśmy dyski testom z użyciem realnych zastosowań (patrz ramka "Osiągi RAID 0 w praktyce"). Zespolenie dysków nie ma wpływu na prędkość generowania klatek w grach trójwymiarowych. O niej decyduje wydajność karty graficznej i procesora. Tymczasem uruchamianie gry i wczytywanie kolejnego poziomu stanowi wyzwanie dla twardego dysku. I tak, ładowanie gry Doom 3 skróciło się w testach o 32 procent (przy dwóch dyskach) i 49 procent (przy czterech dyskach).

Zestawy RAID 0 były bliskie teoretycznego wzoru ideału w montażu wideo za pomocą aplikacji Main Actor. Ten test polegał na wczytaniu nieskompresowanej sekwencji wideo i skonwertowania jej z 8-bitowej do 24-bitowej reprezentacji kolorów. W porównaniu do pojedynczego dysku dwudyskowy RAID 0 uporał się z zadaniem prawie dwukrotnie szybciej, a kwartetowi RAID 0 zajęło niewiele powyżej jednej trzeciej nominalnego czasu. Również fotoedycja zyskuje na sprzężeniu twardych dysków. W testach z użyciem Photoshopa zanotowaliśmy 7-procentowy (2 dyski) i 15-procentowy (4 dyski) przyrost wydajności. Z kolei transkodowanie filmów DVD obciąża przede wszystkim procesor. Mimo to aplikacja (w teście zastosowaliśmy Nero Recode) musi wczytać pliki VOB, a po skonwertowaniu zapisać ponownie na twardym dysku. Dyskowy duet RAID 0 zmniejszył objętość filmu zajmującego niespełna 5 GB miejsca do pojemności konwencjonalnego nośnika DVD o 14 procent szybciej niż pojedynczy napęd. Jednak zwiększenie liczby dysków przyniosło nieznaczny wzrost wydajności.

Bardzo sprawne okazały się pecety z systemem RAID 0 w rozpakowywaniu skompresowanych plików. Duet był szybszy o 89 procent, a kwartet wypracował przewagę na poziomie 113 procent. Testy kompresowania plików za pomocą archiwizatora WinRAR wykazały, że niektóre aplikacje działają troszeczkę wolniej z RAID 0 niż z dyskiem-solistą. Test polegał na kompresowaniu dużej liczby niewielkich plików, dlatego czas dostępu nie robi różnicy.

Korzystając z programu PC-Welt Benchmark Multimedia, sprawdziliśmy, czy RAID 0 przynosi korzyści w zastosowaniach wielozadaniowych. Ten test obciąża komputer działającymi symultanicznie transkoderem Avi2mpg, koderem MP3 BladeEnc, fotoedytorem Corel PhotoPaint, arkuszem kalkulacyjnym Excel, archiwizatorem WinRAR i edytorem Word. Na podstawie otrzymanej wartości indeksowej obliczyliśmy 30-procentową (2 dyski) i 79-procentową (4 dyski) zwyżkę wydajności w stosunku do peceta z pojedynczym dyskiem.

<hr size=1 noshade>

Instalowanie RAID 0

1 Przygotowania

W grupie raźniej

Sprawdź, czy masz pod ręką odpowiednie kable transmisji danych do podłączenia dysków. W modelach SATA konieczna będzie przejściówka kabla zasilającego, a jeśli zajęte są wszystkie czterostykowe gniazda zasilania, nieodzowny okaże się także rozdzielacz prądu (kabel w kształcie litery Y). Jeżeli chcesz od razu zainstalować system operacyjny na dyskach sprzężonych w RAID 0 - a właśnie takie rozwiązanie zalecamy - zgraj na dyskietkę najnowsze sterowniki napędów i kontrolera RAID. Oprócz tego musisz sporządzić kopię zapasową wszystkich cennych zasobów. W przeciwnym razie stracisz je.

Gotów do rozruchu

Jeżeli dokonałeś poprawnych ustawień, kontroler RAID wyświetli podczas uruchamiania systemu łączną pojemność zespołu dysków, określając ich stan jako Healthy

2 Konfigurowanie i montaż

W grupie raźniej

W wypadku twardych dysków IDE pamiętaj, że dwa napędy podłączone do jednego kabla danych wymagają specjalnego skonfigurowania. Jeden z nich powinien być zdefiniowany jako nadrzędny (master), drugi zaś jako podrzędny (slave). Przestaw w tym celu zworki na tylnej ścianie dysku zgodnie ze wskazówkami na naklejce umieszczonej na wierzchu urządzenia. Tymczasem dyski SATA nie wymagają takich czynności, bo każdy z nich ma do dyspozycji oddzielną szynę danych. Wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania i otwórz obudowę. Zamocuj dysk(i) w kieszeni na napędy, dokręcając śrubki. W razie potrzeby umieść kartę kontrolera RAID w wolnym gnieździe PCI.

Chłodzenie

Jeśli z braku miejsca musisz zamontować twarde dyski jeden tuż nad drugim, powinieneś zadbać o lepszą cyrkulację powietrza, instalując dodatkowy wentylator w obudowie peceta.

3 Okablowanie

W grupie raźniej

IDE - jedyną niebieską wtyczkę kabla transmisji danych wsadź do gniazda na karcie kontrolera lub stosownego gniazda na płycie głównej. Czarną wtyczkę podłącz do dysku nadrzędnego, szarą zaś do podrzędnego. Pamiętaj, że żyła oznaczona na czerwono ma być przyłączona do styku nr 1 w gnieździe dysku IDE. Następnie zapewnij dyskom zasilanie, podłączając je do zasilacza.

SATA - podłącz wszystkie dyski do kabli zasilania i kabli transmisji danych. Wtyczki kabli danych umieść w gniazdach SATA na płycie głównej lub na karcie kontrolera.

Od razu SATA/300

Jeśli zdecydujesz się na zakup twardych dysków, zalecamy modele z interfejsem SATA/300. Dzięki temu uzyskasz dwukrotnie wyższą prędkość transmisji danych (300 MB/s) i będziesz mógł odłączać dysk bez wyciągania wtyczki zasilania.

4 RAID w BIOS-ie

W grupie raźniej

Włącz komputer. Sprawdź, czy BIOS wykrywa zainstalowane dyski. W przeciwnym razie przywołaj ustawienia BIOS-u i przejdź do sekcji OnChip IDE Device w menu (Integrated) Peripherals. Ustaw opcję Enabled w polach On Chip Primary/Secondary PCI IDE lub On-Chip Serial ATA (zależnie od wersji BIOS-u). Następnie przejdź do sekcji Onboard Device w tym samym menu i sprawdź, czy w polach dotyczących systemu dyskowego RAID (np. Onboard Promise RAID Device) znajduje się opcja Enabled. Jeśli dysponujesz kartą kontrolera RAID, nie musisz wykonywać tych czynności, bo zgłosi się samoczynnie tuż po włączeniu komputera, podając wszystkie podłączone dyski.

Samoczynne wykrywanie

Jeśli BIOS nie wykrywa dysku/ów IDE, przejdź do menu Main lub Standard CMOS Setup i włącz automatyczne wykrywanie (opcja Auto) we wszystkich kanałach IDE.

5 Konfigurowanie

W grupie raźniej

Gdy włączysz system RAID w BIOS-ie, podczas uruchamiania systemu zobaczysz komunikat kontrolera (na płycie głównej) z informacją, za pomocą którego przycisku dostaniesz się do menu konfiguracyjnego. W przypadku karty kontrolera sprawdź to w instrukcji obsługi. Po przywołaniu menu ustaw stosowny tryb (Raid Mode). Aby zainstalować RAID 0, należy wybrać opcję Striping (w niektórych systemach może mieć inną nazwę). Połącz wszystkie dyski i zapisz ustawienia. Jeśli chcesz zainstalować Windows XP w utworzonym zespole dyskowym, zdefiniuj go jako partycję startową. W przeciwnym razie kontynuuj w punkcie 7 (patrz dalej).

RAID 0 jako dysk startowy

Aby ponownie zainstalować systemu Windows użyj stacji dysków. Wymontuj ją ze starego peceta lub pożycz od znajomych. W ten sposób szybciej osiągniesz cel niż tworząc zmodyfikowaną startową płytę instalacyjną Windows (patrz etap 6).

6 Instalowanie systemu

W grupie raźniej

Uruchom system operacyjny ze startowej płyty CD. Odczekaj, zanim na ekranie pojawi się niebieski ekran programu instalacyjnego, a wówczas naciśnij klawisz [F6]. Po zapoznaniu się z treścią umowy licencyjnej naciśnij klawisz [Y]. Włóż przygotowaną uprzednio dyskietkę ze sterownikami napędów i kontrolera RAID do stacji dysków, po czym potwierdź klawiszem [Enter]. Zaznacz sterownik do środowiska Windows XP i ponownie naciśnij [Enter]. Teraz potwierdź klawiszem [Y]. Powtórz powyższe czynności ze sterownikiem napędu. Przed naciśnięciem klawisza [Enter] sprawdź, czy instalator wyświetla wspomniane sterowniki.

Specjalna płyta startowa

Jeśli twój komputer nie ma stacji dyskietek ani nie jest wyposażony w gniazdo do podłączenia takiego napędu, musisz utworzyć specjalną płytę instalacyjną. Stosowne instrukcje zamieściliśmy w artykule "Notoryczne bolączki systemu" (PCWK 8/2005, str. 82, porada 7. "Twarde dyski SATA").

7 Pierwszy rozruch

W grupie raźniej

Jeśli nie przeinstalowywałeś środowiska Windows XP, lecz tylko dołączyłeś RAID 0 do dotychczasowej konfiguracji, musisz jeszcze - po zainstalowaniu msterowników kontrolera - skonfigurować zespół dyskowy. Przywołaj aplet Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, w nim zaś skrót Zarządzanie komputerem. Przejdź do gałęzi Zarządzanie dyskami. W prawym panelu okna zobaczysz wszystkie dyski w postaci słupków z dopiskiem Nie przydzielone. Kliknij prawym przyciskiem jeden ze słupków i wskaż polecenie Nowa partycja. Kreator pomoże ci konfigurować zespół, który będzie gotowy po zrestartowaniu systemu Windows.

Problemy z przydziałem

Jeśli konsola Zarządzanie dyskaminie pozwala ująć wszystkich dysków w nową partycję, zrestartuj system, a następnie powtórz wskazówki opisane w etapie 7.

8 Kontrola wydajności

W grupie raźniej

Przetestuj, czy zainstalowany zespół dyskowy RAID 0 działa bez zarzutu. Użyj w tym celu np. tecBench Disk Benchmark, który zamieszczamy na dołączonej płycie. Po zainstalowaniu pakietu Benchmark Suite uruchom moduł Disk Benchmark i potwierdź komunikat ostrzegawczy, klikając przycisk Ja. Następnie zaznacz przyciski Lesen i Benchmark Drive, wybierz RAID 0 i zainicjuj testy przyciskiem Run Benchmark. Jeśli kontroler RAID nie spowolni prędkości transmisji, powinieneś uzyskać osiągi znacznie przekraczające poziom 100 MB/s (dotyczy zespołu składającego się z dwóch twardych dysków najnowszej generacji).

Zaawansowane testowanie

Na płycie dołączonej do numeru zamieściliśmy pakiet tecChannel Benchmark Suite 0030515, którym sprawdzisz wydajność RAID 0 w środowiskach Windows NT4/2000/ XP. Przed użyciem programu pozamykaj wszystkie aplikacje. Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresemhttp://www.tecchannel.de/technologie/ prozessoren/401749/ .