W kierunku chmury

Koszty budowy zapasowego centrum danych idą w miliony złotych, ale dzięki usłudze Disaster Recovery as a Service (DRaaS) w Aruba Cloud można je ograniczyć do comiesięcznego, relatywnie niskiego abonamentu. Z roku na roku małe i średnie firmy coraz więcej uwagi przykładają do kwestii bezpieczeństwa danych. Być może właśnie dlatego 27% z nich już dzisiaj efektywnie korzysta z rozwiązań IT w chmurze.

Marcin Zmaczyński

Aruba Cloud

Marcin.Zmaczynski@arubacloud.pl

+48 505 179 422

www.arubacloud.pl

Największą popularnością wśród użytkowników technologii cloud cieszy się chmura prywatna, z której korzysta połowa z nich. Public cloud wybiera 26% ankietowanych, a rozwiązania hybrydowe pozostałe 23% – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Aruba Cloud wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce.

Na znaczeniu zyskują technologie chmurowe, które pozwalają spojrzeć na kwestie bezpieczeństwa z nieco innej perspektywy. Usługę backupu danych w chmurze (Backup as a Service, BaaS) wybrało 31% respondentów, zaś usługi awaryjnego odzyskiwania systemów w chmurze (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) wdrożyło 9% ankietowanych firm.

Backup w chmurze

Cloud Backup zapewnia miejsce przechowywania kopii zapasowych w bezpiecznym centrum danych. Usługa pozwala objąć polityką backupu serwery Cloud VPS, instancje chmury publicznej Aruba Cloud oraz fizyczne serwery klientów obsługiwane w ramach chmury prywatnej. Lista scenariuszy zastosowań jest bardzo szeroka. Usługa Cloud Backup z powodzeniem stosowana jest w roli systemu kopii zapasowych do zewnętrznej lokalizacji (off-site). Dane z kopii przedsiębiorstwa automatycznie wynoszone są do bezpiecznej chmury, skąd równie szybko mogą być przywracane na poziomie systemu, wybranych wolumenów lub pojedynczych plików. Wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji danych gwarantują oszczędność miejsca na serwerze oraz odciążają sieć od przesyłania dużej ilości informacji. Po wykonaniu pierwszego pełnego backupu kolejne kopie przyrostowe zawierają jedynie nowe i zmienione bloki danych.

Przywracanie danych po katastrofie

Zapewnienie ciągłości działania systemów IT oraz dostępu do danych jest fundamentem istnienia przedsiębiorstw. Nawet drobna awaria może prowadzić do sporych strat finansowych i wizerunkowych, które trudno później odbudować. Zanim nastała era chmury, na budowę zapasowego centrum danych mogły sobie pozwolić jedynie największe firmy i korporacje. Teraz opcja ta stała się dostępna również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługa Disaster Recovery as a Service (DRaaS) w Aruba Cloud pomaga przygotować infrastrukturę na najgorsze, bez potrzeby budowy zapasowego centrum danych i inwestowania w to przedsięwzięcie istotnych nakładów finansowych. W ciągu kilku minut administrator może zdefiniować spójne polityki zabezpieczeń oparte na replikacji danych z własnej wirtualnej infrastruktury VMware do uslugi Aruba Private Cloud. W rezultacie usługa DRaaS gwarantuje szybkie przełączenie systemów do chmury w przypadku niedostępności podstawowego centrum danych. System replikacji Aruba Cloud bazuje na technologii Zerto, która optymalizuje, deduplikuje i kompresuje chronione dane, aby zredukować czas potrzebny na odtworzenie usług w zapasowym centrum danych do kilku sekund.

Bezpieczna chmura

Wśród najbardziej pożądanych cech usług cloud respondenci najczęściej wskazywali zgodność z RODO (72%) oraz posiadanie przez dostawcę certyfikatu niezawodności (62%). 44% ankietowanym najbardziej zależy, aby ich systemy i dane były ulokowane w polskim centrum danych. Wszystkie te kryteria spełnia chmura Aruba Cloud.

Usługi Aruba Cloud oferowane są z siedmiu nowoczesnych centrów danych zaprojektowanych i wykonanych z zachowaniem najwyższych standardów w kategoriach dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa. Niedawno otwarte warszawskie centrum Aruba Cloud klasy Tier III+ oferuje rodzimym klientom wszystkie rodzaje usług: wirtualne serwery w chmurze (VPS SSD), chmurę publiczną (Cloud Pro) oraz prywatną (Private Cloud), ale też szereg innych narzędzi, w tym do tworzenia kopii zapasowych danych w chmurze.

Wszystkie usługi świadczone przez Aruba Cloud są zgodne z postanowieniami kodeksu CISPE w dziedzinie ochrony danych. CISPE jest zgodne z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie w pełni obowiązywać w maju 2018 roku. Dostawca gwarantuje, że nie będzie eksplorować danych ani profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań. Nie będzie tego czynił ani na potrzeby własne, ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. To tylko jedno z wielu obostrzeń, jakie respektuje Aruba, będąc członkiem CISPE.