W małej sieci


Dzięki temu każda próba połączenia się z Twoim Linuksem przez klienta do odczytu grup dyskusyjnych uruchomi program leafnode, a po obsłużeniu klienta program będzie wyłączany - dzięki czemu zwolni pamięć. Kolejna czynność to ściągnięcie z wybranego serwera listy wszystkich dostępnych grup dyskusyjnych. W tym celu w pliku /etc/leafnode/config wpisz adres używanego serwera news, np. server=news.icm.edu.pl.

W małej sieci

Netwatch pozwala na podgląd statystyki sieci.

Teraz nawiąż połączenie z Internetem i z linii poleceń uruchom polecenie <font color="red">fetchnews -vvv, które ściągnie listę wszystkich grup dyskusyjnych (opcja -<font color="red">vvv pozwala śledzić czynności wykonywane przez leafnode). Po zakończeniu ściągania rozłącz się. Teraz należy wybrać grupy, które będą dostępne dla użytkowników - wystarczy w tym celu z poziomu użytkownika root uruchomić dowolny czytnik newsów na Linuksie (np. Netcape Communicator lub dowolny znakowy) i jako serwer news wybrać serwer lokalny (localhost). Następnie wybierz z listy grup te, które mają być subskrybowane. Teraz, aby ściągnąć wiadomości z wybranych grup, wystarczy wykonać polecenie <font color="red">fetchnews. Oczywiście codzienne ręczne wywoływanie tego polecenia jest niewygodne, dlatego warto wpisać je jako zadanie wywoływane automatycznie raz dziennie poprzez program cron. Wykonaj zatem polecenie <font color="red">crontab -e, co uruchomi edytor zaplanowanych zadań, i wpisz następujący wiersz:

0 4 * * * /usr/sbin/fetchnews#####

Odtąd codziennie o godzinie 4 rano będzie uruchamiane ściąganie nowych wiadomości z grup dyskusyjnych. Konfiguracja programów do odczytu grup dyskusyjnych w komputerach użytkowników polega na wskazaniu serwera linuksowego jako serwera news i wybraniu odpowiedniej grupy, która ma być odczytywana. Odczyt wiadomości powinien być natychmiastowy (co zapewne ucieszy użytkowników).

Zdalny dostęp do serwera

Ważne adresy w Internecie

http://ethereal.zing.org - Ethereal

www.slctech.org/~mackay/

netwatch.html - Netwatch

wpxx02.toxi.uni-wuerzburg.de/~krasel/leafnode.html - Leafnode

Często trzeba zapewnić zdalny dostęp do serwera firmowego - aby ściągnąć potrzebne dokumenty, sprawdzić pocztę wewnętrzną itp. Oczywiście można udostępnić sieć wewnętrzną przez Internet, ale zawsze stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa. Lepiej udostępnić jedną (lub więcej) linię telefoniczną z modemem podłączonym do Linuksa pracującego jako serwer zdalnego dostępu. Konfiguracja Linuksa polega na zainstalowaniu pakietu getty+sendfax (program obsługujący programowo porty szeregowe).

W małej sieci

Analiza pakietów TCP w programie Ethereal

Należy teraz poddać edycji pliki znajdujące się w podkatalogu /etc/mgetty+sendfax. Pierwszy z nich - dialin.config - zawiera definicje numerów telefonicznych, z których może nastąpić połączenie. Jeśli usuniesz wszystkie wiersze, to dostęp będzie możliwy z dowolnego numeru. Drugi plik to login.config, zawierający definicję protokołu i sposobu logowania (albo przez konto w systemie Linux, albo hasłem zdefiniowanym w osobnym pliku - opiszemy pierwszą metodę). Przykładowy plik, który znajdziesz na naszym CD-ROM-ie, zawiera definicję połączenia PPP, gdzie użytkownik musi mieć konto w Linuksie. Teraz skonfigurujesz warstwę sieciową tak, aby łączący się komputer otrzymywał określony adres IP i mógł pracować w sieci. Służy do tego plik /etc/ppp/options.ttySx (x jest linuksowym numerem portu szeregowego z przyłączonym modemem). Na CD-ROM-ie znajdziesz przykładową konfigurację przyznającą numer 10.10.10.5 modemowi przyłączonemu do portu COM2 (czyli linuksowego ttyS3). Ostatnią czynnością jest taka konfiguracja modemu, aby automatycznie odpowiadał na połączenia przychodzące (w pliku /etc/inittab). Na CD-ROM-ie znajdziesz konfigurację portu COM2 (ttyS3) - należy ją dopisać na końcu pliku inittab w swoim systemie. Po restarcie Linux jest gotowy do przyjmowania połączeń. Konfiguracja komputera, który ma nawiązywać takie połączenie, jest identyczna jak w przypadku numeru dostępowego TP S.A. (ale zawsze będzie otrzymywał taki sam adres IP - zdefiniowany w pliku options.ttySx).

Należy również pamiętać, że do zalogowania się będzie potrzebna nazwa użytkownika i jego hasło. Podobnie banalna jest konfiguracja Linuksa do nawiązywania połączenia zwrotnego (tzw. callback).

Jeśli powyższe informacje nie wystarczą, sięgnij po bardziej szczegółowe. Dobrym źródłem są dokumenty HOWTO dołączone do systemu (znajdują się zazwyczaj w katalogu /usr/doc/HOWTO), a zwłaszcza dokumenty: Networking HOWTO, Firewall HOWTO, Ethernet HOWTO, ISP Hookup HOWTO, Mail HOWTO oraz NET3-4 HOWTO.

Podstawowe polecenia edytora vi

Ponieważ edytor vi jest powszechnie używany w systemie Linux do edycji plików konfiguracyjnych, warto poznać kombinacje klawiszy obsługujące podstawowe operacje. Vi może pracować w dwóch trybach - wprowadzania (edycji) i poleceń (przesuwanie kursora, usuwanie znaków i wierszy). Do trybu wprowadzania najlepiej się przełączyć, naciskając klawisz [Insert], a do trybu poleceń - klawisz [Esc]. Oto najważniejsze klawisze sterujące obu trybów:

Tryb edycji:####

<font color="red">[i] - umożliwia wpisywanie tekstu, począwszy od pierwszego znaku przed kursorem,

<font color="red">[a] - jak wyżej, ale wpisuje tekst po znaku kursora,

<font color="red">[A] - wprowadza tekst po ostatnim znaku bieżącego wiersza,

<font color="red">[o] - wstawia nowy wiersz poniżej wiersza bieżącego.

Tryb poleceń:####

<font color="red">[h], []l], [k], [j] - przesuwanie kursora o jeden znak, odpowiednio: w lewo, w prawo, w górę, w dół,

[x] - usuwa znak, na którym jest ustawiony kursor,

[d d] - usuwa bieżący wiersz,##

[u] - anuluje ostatnią zmianę.##

Plik zapisujesz, przechodząc do trybu poleceń, wprowadzając kombinację

<font color="red">#:wq# i naciskając [Enter]. Jeśli chcesz wyjść z edytora bez zapisywania zmian, wpisz <font color="red">#:q!# i naciśnij [Enter].