W masie siła

W latach 2007 - 2013 Ministerstwo Gospodarki i Pracy zamierza przeznaczyć ponad 100 mln euro ze środków unijnych na wspieranie klastrów, czyli lokalnych systemów produkcyjnych.

Klastry mogą uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1 "Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka". Dofinansowanie będzie przyznawane grupom przedsiębiorców, projektom doradczym, szkoleniowym i inwestycyjnym.

Klastry przemysłowe to regionalne skupiska firm z tej samej branży. Tworzą je producenci, dostawcy, odbiorcy, placówki naukowe, instytucje finansowe. Poszczególne jednostki w ramach klastra konkurują ze sobą, ale też wymieniają informacje. Jest to jeden ze sposobów podniesienia konkurencyjności - w niektórych dziedzinach uczestnicy ze sobą rywalizują, a w niektórych współpracują.

Do najważniejszych polskich klastrów należy Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Lotnicza Dolina", Tarnowski Klaster Przemysłowy "Plastikowa Dolina", Klaster Informatyczny "ICT Pomerania", Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka", Polski Klaster Morski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeanalizował w 2002 roku 18 grup przedsiębiorstw w całej Polsce, chcąc ocenić prawdopodobieństwo udanego stworzenia na ich bazie klastrów.