W pogoni za peletonem

Stany Zjednoczone i Japonia nadal znacznie wyprzedzają pod względem innowacyjności Europę; Polska w rankingu przygotowanym przez Komisję Europejską znalazła się na przedostatnim miejscu.

Komisja Europejska opublikowała raport poświęcony innowacyjności krajów europejskich - tegoroczna edycja objęła 25 państw Unii oraz Bułgarię, Rumunię, Turcję, Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz Stany Zjednoczone i Japonię.

Według raportu, państwa członkowskie UE są - licząc razem - mniej innowacyjne niż USA i Japonia a różnica w poziomie innowacyjności w dalszym ciągu się powiększa. Dotyczy to szczególnie liczby patentów (50-proc. różnica), odsetka pracującej części ludności z wykształceniem wyższym (26%), jak również pod względem poziomu wydatków na badania i rozwój (11-proc. różnica). Do najbardziej innowacyjnych sektorów w Unii należą sektory sprzętu elektrycznego i optycznego, najmniej innowacyjnym sektorem jest sektor włókienniczy.

W rankingu innowacyjności zwyciężyła Japonia (wartość wskaźnika innowacyjności 0,77 w skali od 0 do 1). 15 krajów UE ma średnio wskaźnik innowacyjności na poziomie 0,44. Z badania wynika, że tylko Szwecja i Finlandia zdołały, poza Japonią, wyprzedzić Stany Zjednoczone (0,7) pod względem innowacyjności. Porównywalny poziom notuje w Europie jeszcze Szwajcaria (0,68) a zbliżony - Niemcy (0,56).

Największy postęp w kwestii innowacyjności zanotowały Portugalia, Łotwa, Cypr, Irlandia i Słowacja, ale poziom z którego startowały te kraje był bardzo niski.

Polska uplasowała się w rankingu na przedostatnim miejscu (wartość wskaźnika 0,14), wyprzedzając tylko Turcję), ale ze względu na poprawę w porównaniu z rokiem ub. nasz kraj znajduje się przynajmniej w grupie "doganiających" a nie "coraz bardziej odstających".

Autorzy raportu nie zaobserwowali wyraźnej korelacji pomiędzy wydajnością innowacyjności a wielkością PKB co może być wskazówką do silniejszego spięcia potencjału innowacyjnego z polityką, tak, aby lepiej przekuwać go na wzrost gospodarczy. Pozatechniczne wymiary innowacji (zmiany w zarządzaniu i organizacji pracy) to według autorów raportu podstawowe czynniki leżące u podstaw różnicy pomiędzy poziomami wzrostu produktywności w USA i Europie.


Zobacz również